top of page
120.jpg

№5(120) май 2024

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.- №5(120) (дата публикации: __.05.2024).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdiganiyeva G.

HARNESSING THE POWER OF MILITARY VOCABULARIES IN WRITING: STRATEGIES FOR TEACHING

Abduazimova D.

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE STYLES IN TRADITIONAL SINGING

Abdug’aniev M.A.

THE DEPENDENCE OF THE CHANGE OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE ENTERPRISE ON THE COSTS IN THE ENTERPRISE

Abduganiev O.I., Kosimov D.B., Sobirova Sh.S.

CALCULATION AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC BALANCE IN THE GEOINFORMATION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF FERGHANA REGIONS)

Abduhalilova M., Noibjonova X.M.

THE EFFECT OF LIPSTICK ON HUMAN HEALTH

Abdullayev B.O., Abdurahimov P.Sh.

MEASURES OF FIGHTING POTATO PESTS

Abdullaeva V.Sh.

THE ROLE OF LITERATURE IN TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Abdullayev S.A.

MECHANISMS OF ADEQUATE ADAPTATION OF STUDENTS TO THE CHANGING EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abdullayeva Sh.D.

APPLICATION OF MULTIMEDIA IN LINGUISTIC EDUCATION

Abdulxayeva M.U.

TIL VA NUTQ HAQIDA OLIMLARNING FIKRLARI

Abdumalikov U., Soliev Sh.

DETERMINATION OF ECONOMICLY USEFUL CHARACTERISTICS OF NEW COTTON SYSTEMS

Abdumurodov S.O., Jo‘rayev Murodjon Sh.O.

IQTISODIYOTDA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING O‘RNI

 

Abdumutalipova X.T., Olimboyeva Sh.A.

IMPORTANCE OF IRRIGATION IN STRAWBERRY GROWING IN UZBEKISTAN AND ITS PROSPECTS

Abdumutalipova X.T., Olimboyeva Sh.A.

DRIP IRRIGATION IN ORCHARDS AND ESTABLISHMENT OF HEDGEROWS TO PREVENT WATER WASTAGE

Abdunazarov H.M., Umarova M.H.

SURXONDARYO VILOYATI TUPROQLARI VA TUPROQ QOPLAMINI MUHOFAZA QILISH

Abduqaxxarov S.

HISTORICAL LANGUAGE TEACHING METHODS: GTM, DM, AND ALM

Abdurasulov Sh.E.

EKOTURIZM IQTISODIY FOYDA KELTIRUVCHI TURIZMNING ENG ISTIQBOLLI TURLARIDAN BIRI SIFATIDA

Abdurasulova Sh.A., Dadaxonova D.Z., Dexqonova A.Yo.

THE SIGNIFICANCE OF PODCASTS IN ENHANCING THE LISTENING SKILLS OF INTERMEDIATE LEVEL STUDENTS

Abduraxmanova A.E.

MUXTOR AUEZOV VA DIN MUAMMOSI

Abdusalomova R.A., Quvvatova M.H.

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON A PERSON-ORIENTED APPROACH

Achilova Z.P.

NATIONAL PECULIARITIES OF PERCEPTION OF FIGURATIVE MEANINGS RELATED TO THE CONCEPT OF "EDAD" IN SPANISH AND UZBEK LANGUAGES

Akbarova M.Yu.

XAYOT FAOLIYATI FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Akhmedova H.Yu.

INDICATORS OF LIPID PEROXIDATION IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS

Akmalov K.K.

1C «ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» DASTURLASH TILIDA PULLI TA'LIM XIZMATLARINING HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH

Aliyev M.K., Qurbonov N.P., Berdiyev Ja.B.

IMPROVING THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

Amonov N.

PROBLEMS OF PROVIDING EFFICIENT EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET

Andayeva Sh.

METHODOLOGY OF TEACHING THE HISTORY OF NATIONAL VALUES TO STUDENTS IN UZBEKISTAN: INCORPORATING FOREIGN EXPERIENCES

Aripov M.M.

USING THE TINKERCAD SERVICE IN EDUCATION

Arslonova M.T., Qosimova Z.A., Rashidova N.A.

THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING FOR REDUCING EFL LEARNERS' LANGUAGE ANXIETY IN SECONDARY SCHOOLS

Asadova A.O.

O‘ZBEKISTONDA NOSTALGIK(QO‘MSASH) TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJDAGI DIASPORALARNI JALB ETISHNING AHAMIYATI

Askarov D.B.

ENHANCING RECUPERATIVE HEAT EXCHANGERS: OPTIMIZING DIMPLE-SHAPED HEAT EXCHANGE SURFACES FOR INCREASED EFFICIENCY

Aslanova O.I.

THE ROLE OF ASYMMETRY IN THE FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD AND MORPHOLOGICAL PARADIGMS

Atamirzaev T.U.

PROVIDING ELECTRIC ENERGY IN AGRICULTURAL MELIORATION SYSTEMS

Azizov R.O.

EFFECTIVENESS OF INTENSIVE POLLINATION BY BEES

Baratov L.S.

KORXONALARINING SAMARADORLIK KO’RSATKICHINI OSHIRISH MAQSADIDA ELEKTR YUKLAMALARI KARTOGRAMMASINI QURISH VA BPP NING O‘RNATILISH JOYINI ANIQLASH

Baratov L.S., Tulakov Ja.T.

ELEKTR ENERGETIKASINING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI

Baratov L.S., Tulakov Ja.T.

ELEKTR ENERGETIKA SANOATINING DISPETCHERLIK MUHANDISLIK TIZIMLARI

Baratov L.S., Tulakov Ja.T., Otamurodov S.B.

NOAN’ANAVIY QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA ASOSLANGAN ENERGIYA

Baratov L.S., Tulakov Ja.T., Rahmonov M.Z.

BOSH PASAYTIRUVCHI PODSTANSIYANING O‘RNINI TOPISH. ELEKTR YUKLAMALAR KARTOGRAMMASI

Berdiqulova M.G., Bo‘ronov F.T.

MUSIQIY MASHG‘ULOTLAR JARAYONIDA MUSIQA TINGLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Berdiyeva K.M., Kholmirzayeva М.U.

USE OF FOLK'S ORAL CREATION IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN 5-6-YEAR-OLD CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Berdiyeva K.M., Bozorov M.M.

BEFORE SCHOOL AGE THE CHILDREN METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN INTRODUCING NATURE

Bobomuradova N.Ju.

TEMURIY MALIKA AYOLLARNING MA’NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARI

Bolbekova U.Ja.

SHADOWING EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH

Boliev A.M., Tulakov J.T., Otamurodov S.B.

MIKRO GES SUV ENERGIYASI PARAMETRLARINI TAHLIL QILISH

Boykobilova I., Abdurakhmanov D.

EFFECTIVE AUDIT STRATEGIES IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT

Bozorov H.X.

ERTAK JANRI VA UNDAGI TIL IMKONIYATLARI

Bozorova O.R.

MAIN FORMS OF FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES

Butayarov Sh.

O‘ZBEKISTONDA NEFT-GAZ SANOATI RIVOJLANISHINING IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI

 

Daminov A.A.

EFFICIENCY IN TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY METHODS OF INCREASE

Daminov A.A.

MODERN CONSTRUCTION OF ELECTRICAL TRANSMISSION LINES EQUIPMENT WITH ELEMENTS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Murodova O.U., Menglieva Z.A., Tuychieva S.R.

USING THE GOOGLE CLASSROOM WEB SERVICE AND PREPARING INTERACTIVE PRESENTATIONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Arziyeva K.S., Tursunova S.N., Sunnatova H.R.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Tog‘ayeva R.T., Tajibayeva A.K., Zokirova L.O.

USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Daminova B.E., Bozorova I.J., Urinova S.A., Abdiyeva M.S., Xushvaqtova M.Sh.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL INFORMATION INTERACTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON INTERACTIVE ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES: USING THE EXAMPLE OF TEACHING ENGLISH

Daminova B.E., Bozorova I.J., Badritdinova F.T., Botirova Sh.Sh., Sattorov Sh.Q.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Daminova B.E., Bozorova I.J., Zoirova G.S., Razzoqova S.M., Bakhtiyorova M.A.

THE ROLE AND FEATURES OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Daminova B.E., Bozorova I.J., Dilmurodov B.B., Musurmonov A.F., Xushmurodov R.I.

THE MAIN ADVANTAGES, PROBLEMS AND DISADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Daminova B.E., Bozorova I.J., Eshboltayeva M.M., Shodmonqulova F.O., Shodmonqulova Z.O.

USE OF ONLINE ELECTRONIC DICTIONARIES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Husanova S.I., Farhodova S.A., Hamroqulova M.O.

APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Mannonova S.A., Sohibova Sh.Sh., Aralova D.S.

APPLICATION OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH

Daminova B.E., Bozorova I.J., Panjiyeva S.T., Urinova M.N., Xolmurodova F.R.

SOFTWARE TOOLS FOR CREATING MULTIMEDIA RESOURCES IN TEACHING ENGLISH

Daminova B.E., Bozorova I.J., Pirnazarov A.A., Qo`chqorova G.G., Sattorova J.Sh.

ADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA RESOURCES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Turaeva G.N., Husanova G.Z., Urokova S.U.

USING COMPUTER PRESENTATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Davlatova D., Boboqulova D.

GEOGRAFIYANI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH’

Davronbekov B.

THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL-TACTICAL MOVEMENTS OF VOLLEYBALL C HILAR

Djumayev Z.

UNDERSTANDING INFLATION IN MACROECONOMICS: A PRACTICAL OVERVIEW

Djumayeva G.A., Xodjimametov Sh.

XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ MOLIYAVIY HOLAT TO’G’RISIDAGI HISOBOT TUZILISHI VA BHMS BILAN TAQQOSLANISHI

Djumayeva G.A.

IJARANI TAN OLISH BOSQICHLARI

Djumayeva G.A.

IMPORTANCE OF LEASING ACCOUNT AND DEFINITIONS GIVEN TO IT ON THEORETICAL BASIS

Djumayeva G.A., Shakarov Sh.

PUL OQIMLARI TOʻGʻRISIDAGI HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTALRDA SHAKLLANTIRISH VA UNING AHAMIYATI

Djumayeva G.A. 

BIOLOGIK AKTIVLAR HISOBINING ME’YORIY – HUQUQIY ASOSLARI

Dzhumaeva G.A.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COSTS

Elboyeva U.R.

SOGʻLOM TURMUSH TARZINI TASHKIL ETISHDA JISMONIY TARBIYA ASOSLARI

Eraliyev A., Mamirov M.

JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG’INING DEKLARATSIYA BO’YICHA HISOBLASH METODLARI

Eraliyev A., Kadirova U.

THE IMPORTANCE AND ROLE OF IMPLEMENTING THE DIGITAL TAX SYSTEM IN OUR COUNTRY IN MODERNIZING THE ECONOMY

Eraliyev A., Madaminjon M.

METHOD OF DISCOUNTS AND BONUSES IN ENTERPRISES

Eraliyev A., Isroilov D.

ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH VA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MASALALARI

Eraliyev A., Madjitov D.

DEPRECIATION OF GOODS IN ENTERPRISES

Eraliyev A., Isroilov D.

АCCOUNT OF SUBSIDIES GIVEN TO LEGAL ENTITIES

Eraliyev A., Madaminjon M.

IMPACT OF TOURISM ON GROSS DOMESTIC PRODUCT IN UZBEKISTAN

Eraliyev A., Isroilov D.

SOME ISSUES OF ACCOUNTING IN ENTERPRISES PROVIDING LOGISTICS SERVICES

Eraliyev A., Nasimov R.

TEXTILE INDUSTRY IN UZBEKISTAN DEVELOPMENT

Eraliyev A., Nasimov R.

TAKING THE MONETARY POLICY AND TRADE SYSTEM TO A NEW LEVEL IN CENTRAL ASIA

Eraliyev A., Madjitov D.

FEATURES OF ACCOUNTING IN ELECTRONIC COMMERCE ENTERPRISES

Eraliyev A., Mamirov M.

MOLIYA BOZORI TIJORAT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Erdanov M.N., Ergasheva M.

FEATURES OF THE GEOGRAPHICAL HISTORY AND TOPONOMICS OF THE KUMKURGAN REGION

Ergashev A.K.

KOGON TUMAN AHOLISININING TARKIBI VA DINAMIKASI

Ergasheva N.A.

TOPONIMLAR – KO‘HNA TARIX GUVOHLARI

Ergasheva F.N.

MOLIYAVIY HISOBOT XALQARO STANDARTLARGA O‘TISHDA DASTLABKI QADAMLAR

Eshboev B., Abduraimov B.

NATURAL - GEOGRAPHICAL PROBLEMS OF USING THE MOUNTAIN AND NEAR-MOUNTAIN AREAS OF KASHKADARYA REGION

Eshqulova D.A.

THE EFFECTIVENESS OF MINIMUM WAGE POLICIES IN REDUCING POVERTY

Farmanov Jo., Shamshiyeva А.

SUPPORTING FINANCIAL INSTITUTIONS TO FACILITATE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE BEEKEEPING INDUSTRY

Fayziyev Z.F.

IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE SYSTEMS IN STATE-OWNED ENTERPRISES

Gʻafforova X.Ya., Raximova X.O.

DEVELOPMENT OF ABILITIES OF STUDENTS OF THE PREPARATORY GROUP BASED ON STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

G’aynazarov B.D.

TАLАBАLАRDА SОG‘LОM TURMUSH TАRZIGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVОJLАNTIRISHNING TАRIХIY-IJTIMОIY РЕDАGОGIK АSРЕKTLАRI

G‘o‘dalov M.R., Ravshanov R.S.

JIZZAX VILOYATI EKOLOGIK HOLATI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Gofurova U.X., Gofurova S.S.

THE NEED FOR CORPORATE TRANSPARENCY AND INFORMATION DISCLOSURE

G‘ulomov U.B., Bobomuratov S.Yu.

SHAHAR KO‘CHALARINING CHORRAHA MINTAQALARIDA PIYODALARNING MAVJUD HARAKATLANISH HOLATLARI. (TERMIZ SHAHRI MISOLIDA)

Hasanov B.N.

AKSLANTIRISHLAR MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI

Hasanova S.K.

ONA TILI VA O‘QISH DARSLARIDA PIRLS HIKOYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORGARLIK KO‘RISHNING METODIK SHARTLARI

Haydarov T.T.

BO‘LAJAK MATEMATIKA O‘QITUVCHILARNI TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Haydarov T.T., Abdusaidov S.U.

BO‘LAJAK QURUVCHI MUHANDISLARNI TAYYORLASHDA MATEMATIK KOMPETENTLIGINI SHAKLANTIRISH

Hayitov Ja., Toshniyozova M., Nizomova D.

ANALYSIS OF ECOLOGICAL SERVICES: CHALLENGES AND RESOLUTIONS

Ibragimov S.L., Muhiddinova G.Sh.

KO‘RSATKICHLI VA LOGARIFMIK TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHDA MANTIQIY FIKRLASHNING AHAMIYATI

Ibragimova F.F.

NITRIC OXIDE ALLEVIATES CADMIUM- BUT NOT ARSENICINDUCED DAMAGES IN RICE ROOTS

Imanova U.B.

SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS LOCAL FINANCIAL BUDGETS MANAGED RESOURCES PROMOTION SYSTEM IMPROVEMENT DIRECTIONS

Iminova D.

INNOVATIV LOYIHALAR VOSITASIDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA O‘QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

Ishankulova G.R.

CHARACTERISTICS OF THE MEANING OF TITLES AND POSITION NAMES IN BABURNAMA

Iskandarov A., Hamdamova N.

QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA TAVAKKALCHILIKNI BOSHQARISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Isroilov F.M., Erkinov S.I.

THE ELECTRON-SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS OF THE EPITAXIAL CoSi2 FILMS ON SILICON

Jabborova D.I.

MODERN TECHNOLOGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Jalilov O‘.A.

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI O‘QITISH JARAYONIDA ENERGIYA ISHLAB CHIQARISH USULLARI VA TAHLILI

Joniqulova Z.B.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH

Jumaniyazov Q., Anorboyev D.

TAKOMILLASHTIRILGAN QIYA TOZALAGICHDA TAJRIBA SINOV ISHLARINI O‘TKAZISH

Jumayeva M.A.

FORMING THE CREATIVE ACTIVITY OF 5-6 YEAR OLD CHILDREN

Kalandarova F.T.

KOMPETENTSIYAGА АSOSLАNGАN YONDАSHUV BOʼLАJАK BOSHLАNGʼICH SINF OʼQITUVCHILАRINING DEONTOLOGIK KOMPETENTSIYALАRINI SHАKLLАNTIRISHNING NАZАRIY АSOSI SIFАTIDА

Karakhanyan L.

THE IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON MODERN BUSINESS MODELS

Karimov Q.M., Sherboyev Q.X.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI BO‘YICHA DARSNI ELEKTRON MATERIALLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Karimov N.

HADIS VA HIKMATLARDAN TARBIYA JARAYONIDA FOYDALANISH VA ULARNING TA’LIM JARAYONIDA QO’LLANILISHI

Kayumov Z.E.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS, SIGNS: GOALS AND OBJECTIVES OF LEGAL RESPONSIBILITY

Khabilova S.T.

FUNCTIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL QUALITIES

Khaidarova S.

COMBINING QUERIES IN SQL USING THE UNION OPERATOR

Khamraeva F.Sh.

IMPROVING CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM OF UZBEKISTAN IN LINE WITH SWEDEN EXPERIENCE

Khatamov I.U.

RUSSIAN LANGUAGE IN THE WORLD LANGUAGE SYSTEM

Khatamov I.U.

THE PLACE OF THE RUSSIAN LANGUAGE AMONG OTHER LANGUAGES OF THE WORLD

Khidirov D.

THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS

Khodjaeva M. X.

INTEGRATED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Khudaiberdiev A.A.

IMPROVING THE PROCESS OF PELLETING SEEDS IN COTTON GROWERS

Khudoynazarova D.Sh.

EXPLORE THE VARIOUS FORMS OF LOVE DEPICTED IN DESSEN'S NOVELS, FROM FIRST LOVES TO COMPLICATED RELATIONSHIPS

Khudoyorov L.N., Noraliyeva S.S., Baxronova N.S.

DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY AND ITS ROLE TODAY

Khudoyorova N.

BASIS OF EMERGENCE OF JADID LITERATURE

Khusainov O.Ja.

ECONOMIC EFFECTIVENESS OF USING BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE

Kodirov B.X.

AMMIAKLI SELITRA VA UNING SUYUQLANMASINI MAHALLIY NOAN’ANAVIY TABIIY MINERALLAR (BENTONIT VA GLAUKONIT UNLARI) BILAN QO‘SHIB, ISHLOV BERISH ORQALI XOSSALARI YAXSHILANGAN AMMIAKLI SELITRA OLISH JARAYONINI O‘RGANISH

Kurbanova D.S., Sarabekova M.Ya., Mamadullayev M.O., Soyibov N.R.

ORGANIK BIRIKMALARDA KIMYOVIY BOG‘LANISHNING ELEKTRON TABIATI

Kurbanova D.S., Boytemirov X.M., Raxmatov S.M.

KIMYO FANINI SAMARALI O’QITISHDA DEDAKTIK USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Kurbanova D.S., Bozorboyeva N., Bosimova M.

QURILISH SHISHALARINI ISHLAB CHIQARISHDA MAHALLIY XOMASHYOLARNING QO’LLANILISHI

Kurbonov A.S.

HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI YO‘NALISHIDA TALABALARNI ZAMONAVIY O‘QITISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Mаdumаrovа M.D.

THE ROLE OF РEDАGOGICАL SKILLS IN TEАCHING

Makhkamova S.G.

IMPROVING ACCOUNTING AND TAXATION OF INTANGIBLE ASSETS IN BUSINESS ENTITIES

Mamajonov X., Abdusattorov A., Teshaboyeva Z.T.

BANK XIZMATLARI OMMABOPLIGINI OSHIRISHNING IJTIMOIY- IQTISODIY JIHATLARI

Mamadjonova N.A.

EFFECTIVENESS OF INTENSIVE AGROTECHNOLOGIES

Mamatmo’minova M.G.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH THROUGH STAGING ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Mamajanov R.I., Kudratov Sh.S., Sulaymanov U.A.

TRANSFERRING UNIVERSITY TEXTBOOKS TO THE BRAILLE ALPHABET

Mamatkulova O.O.

BALIQCHILIK SOHASIDA SARIMSOQPIYOZNING BIOKIMYOVIY AHAMIYATI

Mamatqulova Sh.O.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA O’YINNING ROLI

Mamurova F.T., Abdullayeva N.X., Dehqonov A.E.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY MOBIL TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Mardonov Z.M.

OGAHIYNING O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTI RIVOJIDA QO’SHGAN HISSASI

Mavlonov A.M., Mavlonov R.M.

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA FANIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Mavlonov Sh.Sh., Xolmo’minov А.

IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI

Mirzaakhmedova I.Z.

THE ORIGIN OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA, ITS PREVENTION

Мirzakarimov Х.Х.

STOL TENNIS O’YINI TARIXI VA QOYIDALARI

Mizrabov U.B., Sabapathy D., Xaytbayev E.B.

JIZZAX SHAHRIDA SODIR BO‘LGAN YO‘L-TRANSPORT HODISALARI TAHLILI

Mo‘minjonov N.N., Maxamadlatifov A., Ashurova L., Mahamadaminov A.

MEHNAT XAVFSIZLIGINING PSIXOLOGIK ASOSI

Muhammadiyeva F.T.

WAYS OF THE DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE PROCESS OF PRESCHOOL CHILDREN AND THE IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL COGNITIVE SKILLS

Muhitdinov X.S., Shukurov I.A.

SAMARQAND VILOYATI MINTAQASI TURIZM SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADQIQOTCHILAR TOMONIDAN OLIB BORILGAN ILMIY IZLANISHLAR TAHLILI

Mukhitdinova F.A.

LEGAL FOUNDATIONS OF HUMAN-INTEREST ENTREPRENEURSHIP

Muminova B.Kh.

UNIQUE NATURE-ARCHEOLOGICAL MONUMENTS OF SURKHANDARYA REGION AND THEIR PROTECTION

Muqumova H.I., Ishpulatov B.B.

GEOGRAFIYA MAYDONCHASIDA METEOROLOGIK KUZATISHLAR

Murodov A.Sh.

THE WAYS OF IMPROVING AND INCREASING THE ACTIVENESS OF UZBEKISTAN COMPOSITE INDEX (UCI)

Murtazayev B.Ch.

QASHQADARYO VILOYATI BALANDLIK MINTAQALARINI TIZIMLI YONDOSHUV ASOSIDA O`RGANISH

Musayeva Sh.A.

THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN IMPROVING EFFICIENCY

Musajonova G.A., Noibjonova X.M.

LIPIDLARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Mustafaqulov A.A., Kushbаkоv Q.S.

OLIY TA’LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Musurmanov N.

MODERN APPROACHES TO STUDYING THE ECOLOGICAL CONDITION

Nafasov D.Sh., Sultanova N.R.

“TARBIYA” FANINI O ‘QITISH METODIKASI. TARBIYA NAZARIYASINING UMUMIY XUSUSIYATLARI

Narbutayeva Z.M.

RELEVANCE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Narzullayev A.M.

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI BOSHQARISH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH

Navotova D.I., Toshtemirova R.N.

QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIY KO’RSATKICHLARI TAHLILI

Nazarov A.A., Koriyev M.R. 

THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON NATURAL GEOGRAPHICAL PROCESSES (FOR THE EXAMPLE OF FERGANA VALLEY)

Nishanova S.A.

INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDA GAP TARKIBIDA KVANTITATIV SINTAKSEMALARNING QIYOSIY-TIPOLOGIK TADQIQI

Normatov S.A., Raxmonova M.Z.

QASHQADARYO VILOYATIDA JOYLASHGAN KITOB GEOLOGIK QO’RIQXONASINI ILMIY VA AMALIY O’RGANISH

Nosirov L.N.

MUSIQA O‘QITUVCHISI VA UNING KASBIY MAHORATI

Nurillayev I. X.

GROWTH AND PRODUCTIVITY INDICATORS OF VEGETABLE (SWEET) MAIZE MEGATON F1 AND GOLD F1 HYBRIDS IN
SOUTHERN REGIONS

 

Nurniyazov F.

TODAY'S STATUS AND INDICATORS OF ELECTRICITY

Nurniyazov F.

ACCOUNTING AND SALES CONTROL OF ELECTRICITY CONSUMPTION

Olimov A.F.

AXBOROT TEXNOLOGIYA VA INGLIZ TILI FANLARIDA INTEGRALLASHGAN VAZIFALARDAN FOYDALANISH

Olimova D.A., Mo’minov H.N.

SHAHRISABZ SHAHRIDATURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Omonova M.M.

KORXONALARDA MARKETING TADQIQOTLARI NATIJALARINI TAHLIL QILISH JARAYONLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA MARKETING TAMOYILLANING AHAMIYATI

Oʻrazaliyev Sh.B., Baxtiyorov O.E., Anorboyev Sh.S.

MATHEMATICS: THE FOUNDATION OF INNOVATION AND DISCOVERY

Orinbaev A.K.

AKADEMIK ESHKAK ESHISH SPORTIDA SAKKIZ KISHILIK QIZLAR EKIPAJIDA JAMOAVIY HARAKAT TEXNIKASINI MUVOFIQLASHTIRISH

Orinbaev A.K.

YUQORI MALAKALI AKADEMIK ESHKAK ESHUVCHILARNING JAMOAVIY ESHISH TEXNIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Otaqulova G.F., Ung‘arov Ja.Yo‘.

QISHLOQ XO’JALIGI MAHSULOTLARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA’MINLASHDA KLASTER TIZIMINI JORIY QILISH MEXANIZMLARI

O’tasheva L.Sh.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION BASED ON FOREIGN EXPERIENCES

 

Panfilova R.A.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FACTORING

Pashaxodjayeva D., Ikromova О.

TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI MHXSGA MUVOFIQ YURITISHNING AHAMIYATI

Qambarova M.X.

TUT KO‘CHATLARI DOMINANT ZARARKUNANDALARINING RIVOJLANISH FENOLOGIYASI

Qarshiyeva M.T.

OVERCOMING COMMON CHALLENGES IN ENGLISH GRAMMAR AND PRONUNCIATION: TIPS FOR SUCCESS

Qobiljonov Q.

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O`QITISHNING O`QUV-KO`RGAZMALI DIDAKTIK VOSITALARIDAN FOYDALANIShНИНГ AHAMIYATI

Qulboyev Z.X., Qarshiboyev Sh.V.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TA’LIM KLASTERI METODIDAN FOYDALANISH

Qurbanov A.A.

TRANSFORMATORLARNI SONI VA QUVVATI HISOBI

Qurbanova B.Q.

ELEKTR YUKLAMA GRAFIKLARINI XARAKTERLOVCHI ASOSIY KATTALIKLARNI TADQIQ QILISH

Qurbanova B.Q.

RADIATSIYANING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI

Quvvatova M.H.

EXPRESSION OF FEMALE INTELLECT IN ENGLISH AND UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS

Radjapova G.M.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN IN PREPARATION FOR SCHOOL EDUCATION

Radjapova M.T.

IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF FORMATION OF DESIGN SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN

Rahimov B.Sh.

DIFFERENSIAL TENGLAMA YECHIMINIMG MAVJUDLIGI VA YAGONALIGI. MAXSUS YECHIM TUSHUNCHASI

Rajabov Ya.Ja., Rajabov U.Ya., Rajabova N.Ya., G’afforova D.

BUXORO VILOYATI SHAROITIDA EKIN YERLARINI TUPROQ OSTIDAN SUG‘ORISH (TOS) LABORATORIYA-DALA QURILMASI

Rajabov Ya.Ja., Bobomurodov A.B., Rajabova N.Ya., G’afforova D.

RESPUBLIKAMIZ PAXTACHILIK MINTAQALARIDA G‘O‘ZA MAYDONINI ORGANIK O’G’ITLASHNING AHAMIYATI ( BUXORO VILOYAT MIQYOSIDA)

Rajabova M.Y.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA AQLIY TARBIYANI TASHKIL ETILISHI VA AHAMIYATI

Rakhimov A.D.

DEPENDENCE OF MATURING PERIOD ON SPEED OF COTTON VARIETIES

Rakhimova M.R.

MEASURES OF FIGHTING AGAINST FRUIT TREES

Rashidov D.G., Turdiyev U.Sh., O’tkirov Sh.X.

MAIN ADVANTAGES IN THE METHODOLOGY OF TEACHING PHYSICS AND ASTRONOMY USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Rasulov L.F.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI XUSUSIY SEKTOR KORXONALARIDA SOLIQ HISOBINI AVTOMATLSHTIRISH
YO‘LLARI

Rasulova M.B.

TARVUZNING ZAMBURUG‘ KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH USULLARI

Raxmanova М.

EKOLOGIT KOMPETENSIY: MAZMUNI, TUZILISHI, XUSUSIYATLARI

Raxmatov Ya.Ya.

PROFESSIONAL TAʼLIM TIZIMIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH NATIJASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Raxmatullaeva G.M.

KASB MA’NAVIYAT -KASBIY HAYOTIMIZNING SHAXSIY VA MA’NAVIY FAROVONLIGINI BELGILAYDI

Raxmonov F.A.

MIKRONEYRDA PAXTA TOLASINING PISHGANLIGINI VA INGICHKALIGINI ANIQLASH USULLARI

Raxmonov F.A.

PIVOLARNING SIFAT EKSPERTIZASI. PIVOLARNING SIFATINI ORGANOLEPTIK KO‘RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH

Razzakova O.B.

SEVERAL PREVALENT ESSENTIAL OIL PLANTS FOUND IN THE KYRTASHTAU REGION, ALONG WITH THEIR DISTINCTIVE BIOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Razzakova O.B.

SOME ESSENTIAL OIL PLANTS COMMON IN THE TERRITORY OF KYRTASHTAU, AND THEIR BIOMORPHOLOGICAL FEATURES

Ro’yiddinova M.A.

QASHQADARYO VILOYATIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA CHORVACHILIK TARMOG‘INI O’RNI

Ruziyev Z.I., Suyunov D.R.

BANKLARDA ZAMONAVIY KREDIT XIZMATLARINI KO‘RSATISHNING AHAMIYATI

Sadiyeva R.B.

TURKISTONDAGI “USULI JADID” MAKTABLARINING TUGATILISHI

Sadikov I.G.

JAHON BANK AMALIYOTIDA TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI

Sadullayeva P.A.

SEMANTICS OF PROVERBS EXPRESSING HUMAN IMAGE IN UZBEK LANGUAGE

Safarov Sh.

STRATEGIES USED IN THE DEVELOPMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF DEVELOPED COUNTRIES

Safarov I.B., Ulug`murodov M.T.

DEVELOPING IN MUBARAK DISTRICT PILGRIMAGE TOURISM

Salomova F.L.

THE ROLE OF VISUAL ARTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM

Samadov A.X., Ashurov Sh.M., Bekmuratov J.A.

BURG`ILASH MINORASINI MONTAJ VA DEMONTAJ QILISH TEXNOLOGIYASINI ASOSLASH

Samadov A.X., Ashurov Sh.M.

ZAMONAVIY NEFT VA GAZNI TASHISH VA SAQLASH TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI

Samadov A.X., Shukrullayev D.D., Shodmonqulov A.O.

PARRAKLI BURG‘ILARNING TURLARI VA TUZILISHINI O’RGANISH

Samatov N.A.

RESEARCH OF SOFT STARTING SYSTEMS OF AN INDUCTION MOTOR WITH AN INDUCTION RHEOSTAT IN FAN MECHANISMS

Samatov R.G., Shukurov Sh. A.

TRANSPORT VOSITALARINING VAZNINI AVTOMATIK NAZORAT STATSIONAR PUNKTI

Samatov R.G., Shukurov Sh. A.

AVTOMOBIL OG’IRLIGINI ANIQLASH USKUNALARI TA’RIFI VA ISHLASH PRINSPI

 

Samadova Z.Z.

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ORQALI MOLIYAVIY RISKLARNI BARTARAF ETISH

Saparboeva D.S.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QITUVCHILARNI TARBIYAVIY ISHLARGA TAYYORLASH KOMPETENSIYALARI

Sattorov T.T.

THEORETICAL BASIS OF DRUG USE IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY: INTERNATIONAL AND NATIONAL ASPECTS

Shirinov U.A., Mamasharifov Р.

SUG’URTA ZAXIRALARI AUDITINING METODOLOGIK MASALALARI

Shirinov U.A., Nasriddinov B.K.

QURILISH KORXONALARIDA DAROMADLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING MUAMMOLARI

Shodmonova Z.U., Berdiqulova M.Z.

CAUSES OF INCOME INEQUALITY IN A MARKET ECONOMY

Shomurotov H.Q.

YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO‘LLARI

Shomurotova N.D.

ABU RAYXON BERUNIYNING AQLIY TARBIYA TO‘G‘RISIDAGI FIKRLARI

Shomurotova N.D.

HADISLARNING MAZMUNI VA TARBIYAVIY AHAMIYATI

Shomurotova N.D.

MA’NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING MAZMUNI

Shomurotova N.D.

PAHLAVON MAHMUDNING DIDAKTIK TA'LIMOTI VA INSONPARVARLIK QARASHLARI

Shukurov I.A.

BOZOR IQTISODIYOTIDA ODDIY CHIZIQLI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Shukurov I.A.

IQTISODIYOTDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ROLI

Shukurjonov S.U.

INNOVATION ON THE BASIS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN WORK PRODUCTION EFFICIENCY INCREASE

Siddiqova N.K.

ANDIJON VILOYATI O‘RMON XO‘JALIKLARI IGNABARGLI O‘SIMLIKLARIDA FUSARIUM OXYSPORUM ZAMBURUG‘INING TARQALIShI MONITORINGI

Sindarova Sh.M., Mamarajabov M.E.

METHODOLOGICAL CAPABILITIES OF” EXPERIENCED TEACHING " OF THE DEVELOPMENT OF STUDENT CREATIVITY WITH THE HELP OF COMPUTER GRAPHICS PROGRAMS

Soliev Kh.M., Isokova Z.Kh., Tumanbaeva B.I., Pulatov O.O.

SERVICE OF TRANSPORTATION OF ENTERPRISE PRODUCTS BY ALL TYPES OF TRANSPORTATION

Sultanova Z.A.

CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE REPUBLIC OF KOREA

Sultanova N.R.

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA “TARBIYA” FANINI O‘QITISHNING SHAKL, USLUB VA VOSITALARI

Tilabjonova S.Sh.

PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Togayeva G.Z.

THE IMPACT OF THE UNEMPLOYMENT RATE ON THE NATIONAL ECONOMY

Tojiyeva M.M.

BLENDED LEARNING IN THE TEACHING OF ENGLISH

Toshaliyeva S.T., Abdurakhmanov A.M.

MODELING THE IMPACT OF INDICATORS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP ON THE LEVEL OF WELL-BEING OF THE POPULATION

Toshbekov N.A., Jamshdov D.R.

BUXORO VILOYATI SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY ASOSLARI

Tukhsanov K.N.

ISSUES OF IMPROVING THE COLLECTION OF TAX DEBT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Turaboyev T.H.

MATERIALS EXPENDITURE CONTROL ORGANIZATION ACHIEVE AND OF THEM ANALYSIS OF EFFECTIVE USE INDICATORS

Turaboyev T.H.

MATERIALS WAREHOUSE OF THE FARM ACCOUNTING ACCOUNT AND INVENTORY THEM PROCEDUR

Turaboyev T.H.

ANALYTICAL AND SYNTHETIC ACCOUNT OF MATERIAL RESERVES OF THE ENTERPRISE

Turaboyev T.H.

CLASSIFICATION OF MATERIALS, ASSESSMENT AND FORMALIZATION OF THEIR ACTIONS

Turakulova Kh.S.

METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH

Turayev U.Ya.

EDUCATIONAL PROCESS AS A WHOLE SYSTEM

Turayev U.Ya.

TEACHING METHODS IN EDUCATIONAL THEORY

Turdimurodov E.M.

NORMALANGAN VA GIL’BERT FAZOLARI HAQIDA BA’ZI TA’RIFLAR

Turdiyeva M.

PESTS OF POLICE CROPS AND MEASURES TO CONTROL THEM (EPILACHNA CHRYSOMELINA)

Turdiyeva D.T.

METHODS OF COMBATING DISEASES OF FRUIT TREES

 

Turginova M.M.

HUDUDIY BANDLIK TUSHUNCHASI MAZMUN-MOHIYATI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Tursunaliyeva O., Ahadova H.

THE REPRESENTATION OF SOCIAL LIFE IN THE NOVELS OF CH. DICKENS

Ubaydullaeva V.P., Khodjaeva D.Z., Khujaniyozova G.S.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING PRACTICAL COMPETENCE IN PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS AT HIGHER MEDICAL EDUCATION INSTITUTIONS

Umarova S.A.

USING IDIOMS IN THE CLASSROOM

Umarova N.A.

SOME CONSIDERATIONS ABOUT USING GEOGEBRA IN INTEGRATED LESSONS BASED ON THE STEAM APPROACH

 

Umarova D.R., Tuychiyev A.M.

TRENDS IN INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM OF UZBEKISTAN

Umarxodjayeva D.M.

DARSLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH VA ZAMONAVIY XORIJ METODLARIDAN FOYDALANISH

Umurzakova R.Z.

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THROMBOCYTOPENIC PURPURA AND METHODS OF THEIR TREATMENT

Ung‘arov Ja.Yo.

KORXONADA MAHSULOT SIFAT KO'RSATKICHLARINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH

Ung‘arov Ja.Yo.

QURILISH, SANOAT KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY QILISH - DAVR TALABI

Urinbayeva S.

USMON AZIM SHE’RIYATIDA TABIAT TASVIRI VA INSON KECHINMALARI

Usmanov B.K.

O‘RTA MASOFAGA YUGURISH TEXNNKASI

Usmanova S.E.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE EMOTIONAL RESPONSE TO MUSIC IN CHILDREN

Usmonova D.I.

INTRODUCTION OF MARKETING STRATEGY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF TEXTILE ENTERPRISES

Xakimova N.Ju.

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI FANINIDA AutoCAD DASTURINI O‘QITISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH

Xalilova M.R., Fayziyeva D.B.

O’ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTIDA SUN’IY INTELEKTNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Xamidova D.M.

INGLIZ ВА O‘ZBEK TILLARIDAGI IQTISODIY TERMINLARDA MA’NO KENGAYISHI VA TORAYISHI

Xasanov X.M.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA’LIM JARAYONIDAGI

Xaytbayev E.B., Sabapathy D., Urazaliev A.

JIZZAX SHAHAR MARKAZIY KO‘CHALARI KESISHGAN CHORRAHASINING MAVJUD HOLATINI TAHLIL QILISH

Xoliqova Z.U.

TALABALARDA BOSHQARUVCHILIK KOMPETENTLIGINI BAHOLASH VA UNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Xolmatova M.A.

IMPORTANT FACTORS OF INCREASING LESSON EFFICIENCY IN TECHNOLOGICAL EDUCATION

Xolmirzayev U.A., Xakimova G.A.

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI

Xoshimov S.S.

INSON TUSHUNCHASINING GʻARB VA SHARQ FALSAFASIDAGI GNOSEOLOGIK TAHLILI

Xudoyorov L., Mavlonova S.H.

DUNYO XALQLARINING TARKIBIY TUZILMALARI VA ULARNING GEOGRAFIK NAMOYON BO’LISHI

Xudoyorov L., Haydarova N.

O'ZBEKISTONDA DEMOGRAFIK JARAYONLAR SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Xusanov U.S., Asqaraliyev А.

TREATHMENT OF COMPLICATIONS OF INFLAMMATION OF THE STOMACH AND INTESTINES USING METHODS OF FOLK MEDICINE

Xusanov U., Yigitaliyev F.

CHEMICAL BASIS OF FORMATION OF USING METHODS OF STONES IN THE BODY AND THEIR TREATMENT FOLK MEDICINE

Yarmatova M.A.

NTM MAQOLLARDA HAYVONLAR OBRAZLARINING TASVIRI

Yoʻldoshov K.Q.

SHAHAR KO‘CHALARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGINI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI

Yuldashev N.A.

O’ZBEKISTONDA ALOQA XIZMATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (MOBIL ALOQA XIZMATLARI MISOLIDA)

Ziyayev Sh.A.

BO‘LAJAK INFОRMАTIKА FANI О‘QITUVCHILАRINING KАSBIY TАYYОRGАRLIGINI RIVОJLАNTIRISHDА XОRIJIY TАJRIBАLАR

Ziyodullayev Ja.A.

THE PRACTICE OF TEACHING ESP AT VOCATIONAL COLLEGES BY USING AUTHENTIC MATERIALS

Zufarova N.N.

METHODS AND ALGORITHM OF CONTROL OF OPTICAL COMMUNICATION NETWORKS

Абдуганиев О.И., Косимов Д.Б.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

Абдулллаев Э.А.

ҚУЁШ ФОТОЭЛЕКТР СТАНЦИЯСИГА ЭГА БЎЛГАН КОРХОНАЛАРНИНГ ЮКЛАМА ГРАФИКЛАРИНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ СОТИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЭЪТИБОРГА ОЛИБ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Абдуллаева Ф.Б., Салиханова Д.С., Абдурахимов А.А., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕРЛИТА ПОСЛЕ ВЫМОРАЖИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Абдуллаева А.Т., Кощанова Р.Е.

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННЫХ КЛЕЩЕЙ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕЛАХ И ГОРОДАХ

Абдуназаров Х.М., Умарова М.Х.

ЕСТЕСТВЕННО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдурасулов Р.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНE

Абдурахманов А.А.

ПРЕДЕЛ ПОГРЕШНОСТИ ДОПУСТИМОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРАВИЛА ВЫБОРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

Абдурахманов А.А.

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИ О СООТВЕТСТВИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Абдухаликова Д.А.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Абылова Г.Ж.

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ПРОЕКЦИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ажибаева М.К.

СОЗДАНИЕ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Азимова Ф.Х., Максимова Н.Л.

НЕФТЬ-ГАЗ САНОАТИГА ОИД ТЕРМИНЛАР ТИПОЛОГИЯСИ

Акбаров Р.Ж.

БЕХИ МЕВАСИННИНГ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КАСАЛЛИКЛАРИ

Акбарова Ф.Т.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСТНОГО ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Акрамов Б.О.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ

Аксёнова Д.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMTРЕШАТЕЛЕЙ

Алижонова Г.С.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ВЕБ-САЙТАХ

Аллаев Ж., Ибодуллаева Д.А.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ CПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

 

Атажанова Н.М.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ: ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГОСЯ ЯЗЫКА, ПСИХОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

Атаджанова Р.Б., Ягафарова Н.Р.

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ахмедов А.Т., Роот Э.Х.

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН СЎТАЯНЧГИЧ ҚУРИЛМАНИНГ ТЕХНОЛОГИК ИШ ЖАРАЁНИ

Ахмедов А.Т., Петруня О.Э.

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ҚУРИЛМАНИНГ СИДИРИШ ЗОНАСИДА СЎТА ҚОБИҚЛАРИНИНГ ТИТИЛИШ ЖАРАЁНИНИ

Ахмедов Д.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ НАСОСАМИ: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА И РЕСУРСОВ

Ачилов Ш.Ш.

ИСПАН ТИЛИ ЛЕКСИКАСИДА ЯНГИ СЎЗЛАР ЯСАЛИШИ ВА МАЪНО ХОСИЛ БЎЛИШИДА ЛИНГВИСТИК ЭЛЕМЕНЛАРНИНГ ТРАНСПОЗИЦИОН ҲУСУСИЯТЛАРИ

Бадалов У Б., Туйчиев Ш.А.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Бакиева И.А.

ТГЭУ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ

Баратов Л.С.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ЎЗГАРТГИЧЛАРИ

Бахриддинов Н.С., Мамадалиев А.Т., Рахимов Ж.

КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРДА ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТИЗИМЛИ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Бердиев А.Х., Расулов Х.К.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОКЛАСТЕРОВ

Бобобеков Э.А.

МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Боймирзаев Ф.Р. 

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ АБЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ДРОБНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Болтаев Ж.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Болтаева Ш.О.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Боронов Б.Ф., Мустафоев А.Ф.

НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Боронов Б.Ф., Саломов Ш.Ф.

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА УНИ РИВОЖЛАТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Васильева А.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Вафокулов С.Х., Рустамова Ш.А.

ОСОБЕННОСТИ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Ганиева Б.И., Усманова Н.Р.

МЕДИА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Гаппаров Б.Н., Колмогоров Д.Е.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ

Гаппаров Б.Н., Песцов Д.Н.

ВИДЫ КОМПЕТЕНТНЫХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

Давлатова Ф.А.

АРПА ДОН КУЯСИ ТУХУМИНИ АЖРАТУВЧИ МОСЛАМАНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дадабаева Ф.З.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Дедаханова М.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ 12-15 ЛЕТ С ОТКЛОНЕНИЕМ В РАЗВИТИИ РЕЧИ

Джаббаров Т.М.

СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Джалолов Б.Д.

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЕЧАТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Джанакаева Д.Р.

АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Джанкабилов И.Х.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОСТАВЛЕННИИ ЛАНДШАФТНО-ГЕОИНДИКАЦИОННЫХ КАРТ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Джумаева Х.Х.

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Джураева Г.Х., Номозов М.А.

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Ендирбоева М.О., Матмуратов М.А.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МАКРОЗООБЕНТОСОВ ОЗЕРА САЙКУЛЬ

Ефименко О.В., Хайдарова Л.Р., Абдусаламова Н.

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ВНЕБОЛЬНИЧЕЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ешонқулов А.Қ.

КОРХОНАЛАРДА ПУЛ ОҚИМИ ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТИНИ МОЛИЯВИЙ БУХГАЛТЕРИЯ ЖАДВАЛЛАР АСОСИДА ШАКЛИНИ КУРИБ ЧИҚИШ

Жалилов Ў.А.

ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ИШОНЧЛИГИНИ ОШИРИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИСТИҚБОЛЛИ ЭНЕРГИЯ ЗАХИРАЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДАГИ ТАҲЛИЛИ

Жалилов Ў.А.

ТЕХНИК ВАКОЛАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АХБОРОТЛАР АСОСИДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Жалилов У.А., Сайлиева Ф.А.

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКО СКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ

Жалилова Ч.З.

РОМИТАН ТУМАНИ ҚЎРҒОН МАҲАЛЛАСИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Жалилов О.А.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА ТИЗИМИНИНГ АУДИТИ СОҲАСИДА ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚОНУН ВА МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Жонузоков Н.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ИЖТИМОИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Жуланов И.О., Аджимуратов С.М.

ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДОВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОД СЛОЖНЫМИ НАГРУЗКАМИ

Жураев И.К.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Жураева М.К.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Зайнутдинова Д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САМАРКАНДА НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСОВ

Зарипова С.З.

ОТРАЖЕНИЕ АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО

Зарипова С.З.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Зарипова С.З.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА. О ЁЁ ЗАДАЧАХ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Изъюров Д.О., Фесенко О.П.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Исақов Т.Т. 

CASSIA ACUTIFOLIA DEL. БИОЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Исматов У.Р.

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Исмоилов М.К.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ

Исроилов К.Т.

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ К КОГНИТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Исроилова С.М.

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Ишанов Ж.Х.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

Кадирова Н.М.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 4-К У УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Казымова А.Н.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Калонов Б.Қ., Саримсоқов С.Ш., Досалиев К.С.

ШАҲАРСОЗЛИКДА ШОВҚИНГА ҚАРШИ АРХИТЕКТУРАВИЙ ТАРХИЙ УСЛУБЛАР

Калонов Б.Қ., Саримсоқов С.Ш., Досалиев К.С.

ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Калонов Б.Қ., Саримсоқов С.Ш., Досалиев К.С.

САНОАТ БИНОЛАРИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УЗОҚҚА ЧИДАМЛИЛИК ДАРАЖАСИ

Камалова М.

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦДИСЦИПЛИН В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Камолова Ф.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ РИСКАМИ

Караматуллаева З.Э., Ибрагимова Э.Ф.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО МИОКАРДИТА У ДЕТЕЙ

Каримов Т.Х.

ТВОРЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИКЕ

Кенжаева К.А.

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Киселева Т.А., Плужникова Е.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ковалева Н.С., Терсакова А.А.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Кодиров Б.Х.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ ПУТЕМ ОБРАБОТКИ НЕДОПАЛОМ (ШЛАМ) - ОТХОДАМИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА АММИАЧНУЮ СЕЛИТРУ ИЛИ ЕЕ ПЛАВ

Кошурин В.В.

ИСТРЕБОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Куйчиев О.Р.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОМИМЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БИОИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Курбанова А.Д.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ВОДА В ПРИРОДЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ОБЩИХ СВОЙСТВ» В ИНТЕГРАЦИИ ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ

 

Кучмурадова Г.Х., Нормуродова С.Я.

КЕЙС-МЕТОДЫ И СИМУЛЯЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ли Хао

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ли Хао

ПОИСК НОВЫХ РЫНКОВ И ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИСУТСТВИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Ли Хао

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ФАКТОРИНГОМ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Магарян С.А.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ

Мадаминов А.А.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Макаров А.А., Паутова А.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАНУФАКТУРНОЙ КОМПАНИИ ЗИНГЕР» КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Мамадалиев А.Т.

ШОВҚИН ВА ТЕБРАНИШЛАР МАВЗУСИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ ЁРДАМИДА ЎҚИТИШ

Мамадалиева М.Н.

ВОЗМОЖНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ РИСКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

Мамадалиева М.А., Абдурахманов У.К., Хаётилло И.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА

Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

Маматов А.А., Хуррамов А.Ф.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мамулян А.Р., Фесенко О.П.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Мардонова Г.М.

МАҲСУЛОТ (ИШ, ҲИЗМАТЛАР) ТАННАРХИ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ, ТАҲЛИЛИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Махмудов М.А.

ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Мирзамахмудов О.Т., Хакимов М.М.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЕ

Мирхамидова З.М.

ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОНТЕКСТЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мусаева Г.М.

ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

 

Мусаева Ш.А.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО “UNITED WINDOW”

Мусурманкулова Г.И.

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Мухаметов П.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В РАМКАХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ СТАРТАПОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Мухаммадиев Б.С., Мухаммадиева М.Б.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Мухаммадиева М.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Назаров М.И., Эгaмбердиева М.М.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИ ГЕОГРАФИЯСИДА АЙРИМ ТЕРМИН ВА ТУШУНЧАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШГА БЎЛГАН ЁНДОШУВЛАР ҲАҚИДА

Назаров З.С., Ермекбаев У.Б., Джуманиязов Д.Д.

ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УГЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЫЕМОЧНОЙ ПОЛОСЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РАЗУБОЖИВАНИЯ И ПОТЕРИ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖЕРОЙ-САРДАРА

Назаров М.И., Омонтурдиев А.М.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Намозова М.У.

РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нарбеков Н.Н., Аширбаев Н.Х.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ

Насруллаева Ф.А.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наумов Д.Д.

ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК КЛЮЧ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Неъматова З.Ф.

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Ниязов Ф.Х., Xушбоқов И.У., Норалийев С.Н., Дониёрова Г.Т., Нормуродов С.С.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Номазов Б.Б.

ВАЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Нурниёзов Ф.А.

УЧЕТ И СБЫТОВОЙ КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Нурниёзов Ф.А.

СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Нуруллаев О.У.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ПРОЙДЕННЫХ ЧЕРЕЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нуруллаев О.У.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Одилова Г.М., Жамалова Ф.А.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

Омондуллаев Х., Қурбанов А.

ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИДА ҚУВВАТ ИСРОФЛАРНИ РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ КОМПЕНСАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ КАМАЙТИРИШ

Орипов Х.Т.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Пашаходжаева Д., Пашаходжаева Д.

ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ ОШИРИШ УЧУН ФОЙДА СОЛИҒИГА ДОИР ИМТИЁЗЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Пашаходжаева Д., Пашаходжаева Д.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Пашаходжаева Д.Д., Кадыров А.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В БИЗНЕСЕ

Пи Цзычэнь

ОТРАСЛЕВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУТСОРСИНГА В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КНР

Пи Цзычэнь

АУТСОРСИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ: СХЕМЫ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Платонова Е.Д., Ли Хао

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ “INTERNATIONAL FACTORS GROUP” В РАЗВИТИИ ФАКТОРИНГА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Платонова Е.Д., Лю Хуа

ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК И РЫНКИ СТРАН ЕАЭС НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Ражапова С.С., Саматов Р.Г.

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Ражапова С.С., Шакиров А.В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Расулов У.Ш.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ БАКЛАЖАНА В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

Рахмонова М.К., Исомиддинов М.Н.

КАЛИФОРНИЯ ҚАЛҚОНДОРИ БИОЛОГИЯСИ ЗАРАРИ

Садуллаев Д.М., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ТАКИЕ КАК БИОЭНЕРГИЯ ИЛИ БИОПОЛИМЕРЫ

Салибаева Р.Б.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Самадқулов М.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Самиева Г.Т.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖИТ ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Самикова З.Д.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННЫХ ТКАНЕЙ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сатторов Т.Т.

ДОРИ-ДАРМОН ВОСИТАЛАРИ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИ ҲАМДА ВАЗИФАЛАРИ, ҲИСОБ СИЁСАТИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАР

Сатторов Т.Т.

ФОРМАЦЕВТИКА ТАРМОГИ СУБЪЕКТЛАРИДА ДОРИ-ДАРМОН ВОСИТАЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Свиридова В.В. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДАМИ И ЗАПАСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Сержанова А.К.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH)

Султонов С.Н.

РЕФОРМЫ ДЛЯ РАВЕНСТВА: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Сущенко Ю.С.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Суюнов А.С., Суюнов Ш.А., Хушмуродов Ф.М., Рахматуллаева К.Б.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИНГ КАРТОГРАФИЯ ЖАРАЁНИДА КЎРИНИШИ

Суюнова К.Б.

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В ПОСТПАНДЕМИИ COVID-19

Ташназаров С.

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИГА ТАЪРИФЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ташназаров С.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ташназаров С.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МУҲИТНИ ЯХШИЛАШНИНГ ЭНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Турдалиев З., Ачилов Э.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Турдалиев З., Ачилов Э.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Туремуратова Г.И., Косымбетова М.Б.

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИКЛОПОВ ОЗЕРА САЙКУЛЬ

Тухтаров Б.Э., Валиева М.У.

СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЕЛКАМИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ КУРАШ

Тухтасинова М., Козимова Г., Ноибжонова Х.

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Уразов А.

ТОҒАЙ МУРОД АСАРЛАРИДА ТИЛ ВА УСЛУБНИНГ ЎРНИ

Урынбаева А.Б.

РОЛЬ FIREBASE В РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Усманова Р., Тошбоев С.Ш.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (В СЛУЧАЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Фармонов Б.Б.

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Хайдаров Т.Т.

ЗАДАЧА УПРАВЛЯЕМОСТИ ДЛЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПАРАМЕТРАМИ

Хайитов Ж.Х.

ОБОДОНЛАШТИРИШ ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Халиков С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Халиков С., Худжамов Д.

ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хамдамов К.Қ.

ИНТЕНСИВ БОҒДОРЧИ ЛИКДА ЁЗГИ КЕСИШНИ ОЛМА ҲОСИЛДОРЛИГИГИ ТАЪСИРИАН

Хамитов Р.А.

ОТ ИНОЯЗЫЧНОГО ВЛИЯНИЯ К КУЛЬТУРНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ: «АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ»

Хасанов Ш.Х.

РАЗВИТИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Хасанов Ж.Ю.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ЗАРАФШАНА)

Хасилов И.Н., Хайитмуродов М.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Хасилов И.Н., Хайитмуродов М.С.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СИНТЕЗЕ И МОДИФИКАЦИИ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Хожамуратова Р.Т., Календерова Қ.Т.

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕР НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬИ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Холмирзаева З.Б., Эргашбоева З.М.

МАКРОЛОФУС (MACROLOPHUS NUBILIS) ЭНТОМОФАГИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Худайбердиев А.А.

СУШИЛКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Хужамуродова Ш.

КОНКУРЕНЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Цисарь А.С.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Чжан Ли

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

Чжан Ли

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

Чжан Ли

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

Чжан Ли

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИЕЙ

Чжан Цюянь

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В ФАРМАЦЕВТИКЕ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ YUNNAN BAIYAO GROUP

Чжан Цюянь

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ БРЕНДОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ YUNNAN BAIYAO GROUP

Чжан Цян 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ: АНАЛИЗ ОПЫТА КОМПАНИИ ALIBABA

Чжан Цян 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ: УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ ИСТОРИИ ALIBABA

Чжан Цян 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ: СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РОСТА КОМПАНИИ ALIBABA И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ В ДРУГИХ СЕКТОРАХ

Чжан Цян 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Чжо Ицзы

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РОСТА КОМПАНИИ

Чжо Ицзы

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ «HUAWEI»

Чжо Ицзы

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «HUAWEI»

Чжо Ицзы

СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО РОСТА ОРГАНИЗАЦИИ

Чжоу Цзячжень

НОВОЕ ВИДЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ SINOFARM

Чжоу Цзячжень

МЕСТО БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ SINOFARM

Чжоу Цзячжень

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ И ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ SINOFARM

Чжоу Цзячжень

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ: ОБЗОР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Чимпаизов Ф.Н., Шингисов А.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И АЛГОРИТМОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ О ЖИВОТНЫХ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ УХОДА И КОРМЛЕНИЯ

Шарипов К.Ф.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОКРУГА

Шертайлаков Г.М., Муродов Д.Ш.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ С ОДНИМ ВХОДОМ И ОДНИМ ВЫХОДОМ

Шертайлаков Г.М., Джурабеков Ж.Й.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Шертайлаков Г.М., Муродов Д.Ш. 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Шильникова О.В., Костенко А.А.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Эгамбердиева У.Т., Аблямитов Ш.Қ.

ЎЗБЕКИСТОН – ҚОЗОҒИСТОН ЧЕГАРА ЗОНАСИ ТРАНСЧЕГАРАВИЙ ТУРИЗМ САЛОҲИЯТИ

Элмуратов Э.Б., Пушмин П.С., Хушвактов Ш.Ш.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ К ВЫБОРУ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСВОРА, ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА В СЛОЖНО ГОРНО-ГЕОЛГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ – АВПД ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА ГЛУБОКИМИ ЗАЛЕЖАМИ (ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ ОТБОРЕ КЕРН)

Эралиев А.К.

ТУРИЗМ КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Эралиев А.К.

БАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШГА ДОИР ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИ

Эргашев А.Р.

БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН СТРЕССЛАР ВА МУАММОЛИ ҲОЛАТЛАРНИ БОШҚАРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Эргашев У.А.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Эргашев У.А.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Эргашева Ф.Н., Усманов Ш.Ш.

ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА УЧЕТА ТОВАРА И ТАРЫ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

Эшанкулов А.К.

УЛУЧШЕНИЕ ОТЧЕТА О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ

Эшонқулов А.Қ.

КОРХОНАЛАРДА ПУЛ ОҚИМЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эшонкулова М.Н.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЬНЫХ КАЛИБРОВ

Эшонкулова М.Н.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В НЕФТЯНОЙ ПРОДУКЦИИ

Юсупов Б.Н., Муминов А.А.

МЕТОДОЛОГИЯ КАРТОГРФИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Юсупов М.М., Юнусов М.А.

АЛКАЛОИДЫ BERBERIS ХУ. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЕ НОВОГО АЛКАЛОИДА

Юсупова М.У.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ЦИФРОВОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Яковлев Н.В.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ

Ян Лу

СТРАТЕГИИ РИСК МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ян Лу

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Ян Лу

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИ

Ян Лу

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ

Янгибоев Б.Я., Холмирзаев Т.Р.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ярматова М.А.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

 

 

Маслова Н.С.

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ACER)

Никифорова А.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

Батырев Д.Н., Убушиев Ц.Э. 

КРУГ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

Сагынбаев Т.

НАРОДНЫЙ КУРУЛТАЙ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК ИНСТИТУТ УЧАСТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

 

Akhmedova N.I.

LINGUISTIC PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Khusainov O.Ja.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Ostonov U.Ya.

A TERM IS A SPECIFIC PURPOSE LANGUAGE

Ostonov U.Ya.

THEORETICAL CONSIDERATIONS OF THE TERMINOSYSTEM IN TOURISM

Дадашев А.А., Жабоева Л.Х.

ТЕХНОЛОГИЗМ МЕДИЦИНЫ: МЕДИЦИНА БЕЗ ЧЕЛОВЕКА

Ермошина А.Р.

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кагаев А.Д.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Лэй Юньчао

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Мазина О.Н., Легаева Е.С.

ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Raxmatullayev D.A.

IOT XAVFSIZLIK CHORALARINING TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

 

Аверьянова А.Н., Салихов Р.Р., Субханкулов А.М.

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Бекматов А.К.

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В СЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ

Исламова Д.С.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ И «УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ» КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Мухиддинова Л.М. 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ DIGITAL-ИЗДАНИЙ

Селезнева С.В.

ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМА ГЕНЕРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Урынбаева А.Б.

РОЛЬ FIREBASE В РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

Гуломов М., Эркинов Э., Болтабоев Х., Холикназарова Ш.

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЕДЕНИЯ ВОЛОС

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page