top of page
116.jpg

№1(116) январь 2024 - скачать

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.- №1(116) (дата публикации: __.01.2024).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdimurodova Sh.A.

INTERAKTIV TA’LIM MODELI VA UNI IQTISOD GURUHLARIDA QO’LLASHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abdukarimov Ja., Karimov E.

PROBLEMS OF PROVIDING SAFE DRINKING WATER TO DEVELOPING COUNTRIES AND SUGGESTIONS FOR THEIR SOLUTIO

Abdullabekova N.G.

TURIZM XIZMATLARI ISTE`MOLCHILARI BO`LGAN JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH

Abdumajitova R.R.

SOME EFFECTIVE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abduvalieva Ch.M.

IMPROVING THE DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ACUTE TESTICULAR DISEASES IN CHILDREN

Agzamov Ja.B., Hamraqulov Yo.M.

JIZZAX SHAHRI ALISHER NAVOIY KO’CHASIDA AVTOMOBIL SHOVQINIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Ahmadjonova Sh.Ya., Mamatkarimova H.Sh.

GENDER TENGLIGI

Ahmedova G.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI BOLALARIDA BADIIY-IJODIY QOBILYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLAR

Akhmadjonova Yo.T.

RAMSAR CONVENTION: ECOLOGY OF THE AYDAR-ARNASOY LAKE SYSTEM

Akhmadjonova U.T.

AGROCLUSTERS ARE THE FUTURE OF AGRICULTURE IN OUR COUNTRY

Aminov Z.Yu.

IQTISODIY XAVFSIZLIKKA OID ATAMALAR TA’RIFLARI MAZMUNI

Asatillaev F.R., Mamadalieva M.T., Odiljonova M.F., Qo'ldashev Sh.S.

EFFECT OF FERTILIZER AND PLANTING RATE AND METHODS ON CORN GERMINATION AND PLANT THICKNESS

Askarova Kh.E.

GRAİN AND CEREAL PRODUCTS, THEİR PRODUCTİON TECHNOLOGY

Asrankulova D.B., Ismoilova Sh.D.

INTRODUCTION INTO PRACTICE OF MEDICAL OZONE IN IN THE PREVENTION COMPLEX OF FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY IN WOMEN INFECTED WITH COVID-19

Asrankulova D.B., Abdusattorova S.A.

THE ROLE OF FOLATE METABOLISM IN THE DEVELOPMENT OF CERVICAL DISEASES

Asrankulova D.B., Akromjonova X.U.

MINIMALLY INVASIVE METHODS FOR TREATING PUROPENTALINFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERINE APPENDIXE

Astanova D.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Axmedov A.Z.

KARBYURATORLI DVIGATELNING TA’MINLASH TIZIMINING VAZIFASI VA UMUMIY TUZILISHI

Badalov U.N.

THE ROLE OF METROLOGY AND STANDARDIZATION IN THE HUMAN WORLD

Baltabayeva М.О.

THE IMPORTANCE OF ACCOUNTING IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Barnoyev O., Ko‘chimov A.

RAQOBAT MUHITINI TAHLIL QILISH

Baxtiyorova Yo.

YOSHLARGA ZAMONAVIY KASB-HUNARLARNI O’RGATISH ULAR O’RTASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH-DAVLAT VA JAMIYAT TARAQQIYOTINING MUHIM OMILI

Beknazarova G.J. 

MODELING OF LIVESTOCK HERD COMPOSITION

Bo’tayev D.E.

THEORETICAL VIEWS OF THE ECONOMY OF THE SERVICE SECTOR

Bustonova S.S., Gulomova M.M.

SOME INFORMATION ABOUT GORYANKA “MOUNTAIN GRASS” DISTRIBUTED IN THE MOUNTAINS OF HUMID REGIONS

Dexkanova S.

CURRENT ISSUES OF HISTORY TEACHING METHODOLOGY

Duvlaeva N.Kh.

EDUCATIONAL MARKETING STRATEGIES TARGETING THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Efimenko O.V., Khaydarova L.R., Inakova S.U.

CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF ACUTE CARDITIS AND THE ROLE OF RISK FACTORS IN THEIR DEVELOPMENT

Ergashev S.I.

BINO VA INSHOOTLAR KONSTRUKSIYALARINI LOYIHALASHNING ZAMONAVIY USLUBLARI

Erjanova S.B., Yusupov X.K.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA SHAXSINI RIVOJLANTIRISHDA OʻYINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Erjanova S.B., Yusupov X.K.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA BOLALAR BILAN TURLI SAYOHATLAR O‘TKAZISHNING AHAMIYATI

Faxriyev D.E.

O’ZBEKISTONNING 2030-YILGACHA BO’LGAN DAVRDAGI RIVOJLANISH STRATEGIYASI VA UNI AMALGA OSHIRISH BOSQICHLARI

Fayzullaeva U.

THE COMPETENCE APPROACH IN EDUCATION OF A FOREIGN LANGUAGE

Fazilov Kh.Kh.

REGIONAL LABOR MIGRATION AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING IT

Hamdamov O.A.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BUDJETINING G’AZNA IJROSIGA O’TISHNING ZARURLIGI VA AHAMIYATI

Hamzayev А.I. 

READ DATA FROM KEYBOARD AND OUTPUT TO LCD DISPLAY. CODE LOCK

Igamberdiyeva D.

PYTHON DASTURLASH TILI HAMDA UNING IMKONIYATLARI

Inyaminov Y.A., Irisboyev F.B.

IN THE TECHNOLOGY OF MANUFACTURING OF SOLAR ELEMENTS APPLICATION OF THE PHOTOLITHOGRAPHY METHOD

Inyaminov Y.A., Irisboyev F.B.

CHARACTERISTICS OF MATERIALS USED IN THE MANUFACTURE OF SOLAR CELLS

Irisboyev F.B.

ATOMIC STRUCTURE OF THREE-DIMENSIONAL CRYSTALS

Irisboyev F.B.

ION IMPLANTATION AND QUANTUM STRUCTURES

Irisboyev F.B.

UCH O’LCHАMLI KRISTАLLАRNING АTОM TUZILISHI

Irisboyev F.B.

KRISTАLLАRDАGI АTОMLАRNING BОG’LАNISH TURLАRI

Islomov М.Н.

RADIOCHASTOTA SPEKTRINI BOSHQARISHNI TASHKIL QILISH

Ismailova Z.U. 

FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B DURING PREGNANCY AND PERINATAL RESULTS

Jumanov В.A.

THE INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE TRAINING OF ATHLETES

Juraeva N.M.

THE SCIENCE OF AGROMETEROLOGY AND THE CONTRIBUTION OF UZBEKISTAN SCIENTISTS TO ITS DEVELOPMENT

Jurakulov Sh.B., Sharifov Ya.X.

EMULATION OF NETWORK ACTIVITY FOR MALWARE ANALYSIS IN AN ISOLATED ENVIRONMENT

Kadrimbetov R.N.

SCIENTIFIC PEDAGOGICAL BASIS OF IMPROVING A HEALTHY GENERATION THROUGH THE DEVELOPMENT OF FENCING SPORTS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKISTAN

Kadrimbetov R.N.

FUNDAMENTALS OF FORMING A HEALTHY ENVIRONMENT THROUGH THE DEVELOPMENT OF FENCING SPORTS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKISTAN

Kambarova L.R.

MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Karimova U.

ROLE OF A TEACHER IN A CONSTRUCTIVIST CLASSROOM

Karimova M.I. 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE USE OF PRODUCTION CAPACITIES OF CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY ENTERPRISES

Kasimova Sh.O.

WAYS TO ELIMINATE VARIOUS PATHOLOGIES OF PREGNANT WOMEN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT

Khujaev M.

AHMED ZAKI: ON THE IDEAS OF THE PHILOSOPHY OF HISTORY

Khurmamatov A.M., Mirsaidov M.Kh., Dedabayeva M.N.

IMPROVEMENT OF INDUSTRIAL WATER TREATMENT METHODS

Khusanova H.A.

THE IMPORTANCE OF STUDYING PERINATAL PATHOLOGIES IN THE FORMATION OF BIOELECTRIC BRAIN ACTIVITY IN CHILDREN

Kutlimuratov A.A.

XORAZM TOPONIMIKASIDA TARKIBIDA GEOGRAFIK TERMINLARNING SHAKLLANISHI

Kuzibayeva М.

FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF TEACHERS IN HIGHER EDUCATION

Lamba Shaitan Singh

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN NURSING EDUCATION AND PRACTICE

Mallayev R.Q.

INFORMATIKA O‘QITUCHILARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA KOMPYUTER TA’MINOTI FANINI O‘QITISHNING METODIK TA’MINOTI

Mamadaliev Sh.M., Turgunov A.A.

SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING MACHINES AND MECHANISMS ON LIVESTOCK FARMS

Mamadaliyev A.T.

TEACHING WITH THE SUPPORT OF INTERACTIVE METHODS AS AN EXAMPLE OF INTRUSIVE AND EFFUSIVE ROCKS

Mamarasulova N.I.

JARROHLIK BO’LIMIDAGI TIBBIY XODIMLARIDAN AJRATILGAN STAFILOKOKKLARNING TARQALISHI VA BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mardonov M.I.

MANTIQ FALSAFASI

Masharipova D.I.

TRIGONOMETRIYANING ASOSIY AYNIYATLARI

Matchanov F.K.

EXPERIENCE OF SOME FOREIGN COUNTRIES IN THE APPLICATION OF CORRECTIONAL MEANS FOR CONVICTS

Matkarimova S.A.

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING IJODIY TASAVVURLARNI BOYITISHDA BOLALAR ADABIYOTI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH. BOLALAR ADABIYOTI FANINI O‘RGANISH MASALALARI.

Mavlanova B.Sh.

IMPORTANCE OF TOURISM SERVICES IN THE REGION

Mavlonova O.D.

CURRENT ISSUES OF ORGANIZING A HEALTHY LIFESTYLE

Maxkamova D.X.

WAYS TO EASILY TEACH ROBOTICS TO SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Metinkulov J.T. 

MICROPROCESSOR KP580VM80A PRINCIPLE OF OPERATION

Metinkulov J.T.

GETTING TO KNOW THE ARDUINO UNO BOARD AND LEARNING HOW TO PROGRAM IT

Metinkulov J.T.

THE ROLE OF THE KP580VM80A MICROPROCESSOR IN DATA PROCESSING

Meyliyeva Х.В.

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YER UMUMMILLIY BOYLIK SIFATIDA QISHLOQ XOʻJALIGIGA MOʻLJALLANGAN YERLAR VA EKIN MAYDONLARIDA MONITORING ISHLARINI AMALGA OSHIRISH

Mizrabov U.B., Abdukarimov Sh.O.

CAUSES OF TRAFFIC CONGESTION ON CITY STREETS

Murodova D.S., Nabiyeva O.

VILOYAT MARKAZLARI IQTISODIY-IJTIMOIY RIVOJLANISHINING ASOSIY MASALALARI (QARSHI SHAHRI MISOLIDA)

Murodova D.S., Mahmatmurodov D.

QASHQADARYO VILOYATI AHOLI ZICHLIGI VA DEMOGRAFIK SIG'IMINING IQTISODIY GEOGRAFIK JIHATLARI

Mustafoyev А. 

ELECTRONIC PROPERTIES OF NANOSCALE STRUCTURES FORMED ON THE GAAS SURFACE BY IMPLANTATION OF LOW-ENERGY IONS

Mustfoyev А.А.

READ DATA FROM KEYBOARD AND OUTPUT TO LCD DISPLAY. CODE LOCK

Mustofoqulov J., Karshibayev U., Choriyev S.

MULTISIM DASTURIDA BIR KASKADLI KUCHAYTIRGICH SXEMASINI TADQIQ QILISH

Nafasov D.Sh., Yangiboyev S.

MUHAMMAD SODIQ QOSHGARIY VA UNING “ODOB AS-SOLIHIN” (YAXSHI KISHILAR ODOBI) ASARI, ASARDA ILGARI SURILGAN XULQ-ODOB ME’YORLARI

Nafasov D.Sh., Yangiboyev S.

MUHAMMAD SODIQ QOSHG ‘ARIYNING MA ‘RIFIYAXLOQIY QARASHLARI

Nazirov S.O.

DOLAZRB MUAMMOLARDAN BO’LGAN YER OSTI SUV QUVURLARINING KORROZIYASI

Nodirov J.M.,  Abdulakimov А.

THE SIGNIFICANCE OF DUAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESSES BASED ON THE GERMAN EXPERIENCE

Normuradov N.S.

DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN AGRICULTURE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

 

Nutfieva D.

IMPROVEMENT OF DIRECTIONS FOR INCREASING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF INCLUSIVE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
 

Oblkosimov О.

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF APPLICATION OF THE CONCEPTS AND METHODS OF SYNERGETICS

Olimov Кh.Y.

LASSIFICATION OF THE SEMANTIC SERIES OF WORDS ADOPTED FROM FRENCH INTO ENGLISH AND ITS RESEARCH

Omonov S.R. 

IKKITA DETERMINANT SIGNALNI FARQLASH

Oramov J.

XALQARO MOLIYADA YECHIMINI KUTAYOTGAN MASALALAR

Qaliev K.S.

METHODS OF DETERMINING TRAINING AND COMPETITION EFFICIENCY OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS AT THE PREPARATORY STAGE

Quryazov I.B.

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATI VA ULARNING FAOLIYATI

Quvvatova M.H.

A STUDY OF PAREMIOLOGICAL UNITS IN WORLD LINGUISTICS

Rahimberdieva Sh.R.

AREA OF AMARANTH APPLICATION BY CHEMICAL COMPOSITION

Rakhimjonova G.D.

THE ANALYSIS OF THE CROSS-CULTURAL VARIATIONS OF SPEECH ACTS IN MODERN LINGUISTICS

Rashidova Z.Sh.

PATOPSIXOLOGIYADA PSIXIKANING SHAKLLANIB BORISH QONUNYATLARI

Rashidova B.Ya.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF VALUES IN THE ANCIENT EAST

Rasulov N.M.

JAPANESE EXPERIENCE IN IMPROVING THE BUSINESS ENVIRONMENT AND DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP

Rasulova G.R., Yuldasheva A.S.

ASSESSMENT OF THE ANGIOGENIC SYSTEM IN THE CASE OF SEVERE PREECLAMPSIA

Rasulova Yu.B.

MUSIQIY-NAZARIY FANLARNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Raximova S.D.

INGLIZ TILIDA QOʻLLANILADIGAN METODLAR

Rizaeva D.Sh.

POSTMODERN BIOFICTION IN LITERATURE

Sadikova Sh.M.

HUQUQIY MUNOSABATLAR ASOSI SIFATIDA - YURIDIK FAKTLAR

Sanetullaev Е.E., Adizov В.Z. Eshmuratov А.B., Khikmatullayevna Sh.M., Matyakubov А.B., Melikulov U.A.

THE EFFECT OF FLUSHING ON THE MECHANICAL DRILLING SPEED

Shamuratov B.D.

YARIM O’TKAZGICHLI MATERIALLAR

Shodiyev S.R., Jumaeva M.B., Jumaqulova S.S.

ABOUT THE FORMATION OF THE TOPONYMS ZARAFSHAN BASIN AND ZARAFSHAN RIVER

Shodiyev S.R., Norquvvatova U.I., Parmonova N.A.

THE ORIGIN OF GEOECOLOGICAL CIRCULATION UNDER THE INFLUENCE OF ANTOPOGENIC FACTORS IN THE NAVOI REGION

Shodmanova Z.U.

ROLE OF SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY

Shodmonkulova Sh.O.

G‘AZNACHILIK IJROSINI TASHKIL ETISHNING XORIJIY TAJRIBALARI

Sobirov T.R., Majidova G.A.

MUSIQA VA SAN’AT MAKTABLARIDA FORTEPIANO O‘QITISh METODIKASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYАTLARI

Sobirov T.R., Abulov T.M.

ABU NASR FAROBIYNING MUSIQIY TA’LIMI BORASIDAGI TADQIQOTLARI HAQIDA

Solayeva M.N., Mamatqulov F.

MAVZU: IKKI KARRALI INTEGRALLARNI CHEGARALARINI TANLASHDA GEOGEBRA DASTURIDAN FOYDALANISH

Solieva H.M., Inombekova A.I.

O’ZBEKISTONDA FUQAROLIK MASALALARI – QON VA TUPROQ HUQUQI

Solieva H.M., Umirzakova M.R.

O’ZBEKISTONDA MA’MURIY SUDLARNING TAKOMILLASHIB BORISHINING HUQUQIY ASOSLARI

Sotvoldiyev E.

FARM PRODUCTION EFFICIENCY AND THE POSSIBILITIES OF ITS INCREASE

Soyibjonova K.Ya., Noibjonova X.M.

SUVNING QATTIQLIGINI INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI

Sultanova N.R.

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA TARBIYA FANINING JORIY ETILISHI. TARBIYA FANIGA QO‘YILGAN DAVLAT TA’LIM STANDARTLARI

Suyarova M.Kh. 

DEVELOPMENT OF USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

Tabinbaev B.A.

THE ORIGIN, HISTORY AND SIGNIFICANCE OF THE SPORT OF VOLLEYBALL IN THE PRESENT WORLD

Togayeva М.А.

IRON DEPENDENCE OF THE POPULATION INDICATOR OF COVID-19 DISEASE

Tajibayev M.A.

COMPREHENSIVE METHODOLOGY OF RESEARCH OF SELF-ORGANIZING PROCESSES

Tolibjonov O.O., Ergashbotirov S.M., Qosimov B.B.

MITE BIOLOGY AND PLANT DAMAGE

Toshboyev B.B.

O‘ZBEKISTONDA YASHIL O`SISH IQTISODIY RIVOJLANISHNNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Turatov Sh.B.

CITIZEN RESPONSIBILITY IS AN INTEGRAL PART OF DEMOCRATIC CHANGES IN SOCIETY

Tursunboyev D.Z.

THE INFLUENCE OF THE MONETARY-CREDIT POLICY OF THE CENTRAL BANK ON THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY

Tursunova D.Z.

O`QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Uktamov M.G.

ASSESSMENT OF THE DYNAMIC STATE OF GLACIERS LOCATED IN THE AMUDARYA BASIN IN TERMS OF AGRICULTURAL USE

Umarova Z.O., Nurboyeva Z.

XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA MENEJMENT VA MARKETING SOHASINING TUTGAN O‘RNI

Urokov F.O.

DEVELOPMENT TREND OF MEDICAL SERVICES IN SAMARKAND REGION

Urokov F.O.

CURRENT ISSUES OF DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES

Xidiraliyev K.E., Jo‘rayev Ja.B.

GEOGRAFIK QOBIQ – GEOGRAFIYA FANINING O‘RGANISH OBYEKTI

Yangiboyev S.

MAHMUD KOSHG ‘ARIYNING HAYOT VA IJOD YO‘LI

Yangiboyev S.D.

MUHAMMAD SODIQ QOSHG‘ARIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI

Yuldashev F.M.

QUYOSH QOZONLARINI DASTURLASHTIRISH XOSSALARI

Yuldasheva G.S.

MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYACHILIK KASBI VA UNING JAMIYATDA TUTGAN O‘RNI

Yusupov N.A.

FUQAROLARNING SHAXS HAQIDAGI MA`LUMOTLARINI HIMOYA QILISH

Yusupov O.B.

MEDIA VA AXBOROT SAVODXONLIGI

Yusupova F.O.

SOG’LIQNI SAQLASH SOHASIDA TELETIBBIYOT XIZMATLARINI KOʻRSATISHNING XALQARO-HUQUQIY JIHATLARI

Zaripov A.D., Avezov A., Ahmadjonova Sh., Saydullayeva V.

INVESTMENTS AND INVESTMENT ACTIVITY STATISTICS

Zaynabiddinov K.A., Ergashev S.A.

ANDIJON VILOYATIDA PAXTA-TO’QIMACHILIK KLASTERLARINI HUDUDIY BAHOLASH VA SWOT-TAHLILI

Zhao Yongfeng

STUDY ON RESPONSE OF ECOLOGICAL ENVIRONMENT IN URBANIZATION PROCESS OF ORDOS, CHINA

Zhao Yongfeng

RESEARCH ON THE COUPLING RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND NEW-TYPE URBANIZATION IN INNER MONGOLIA, CHINA

Zheng Hui

STUDY ON HARMONIOUS DEVELOPMENT OF POPULATION, ECONOMY, RESOURCES AND ENVIRONMENT IN INNER MONGOLIA, CHINA

Zheng Hui

STUDY ON COUPLING RELATIONSHIP BETWEEN POPULATION STRUCTURE AND REGIONAL ECONOMY IN ORDOS, CHINA

Zukhurova D.M., Gafurov D.

MATCHING SECURITY: STRATEGIES FOR A SECURE FUTURE

Zuxurova D.M.

YO’LLARDAGI TIRBANDLIKLAR QACHON BARHAM TOPADI?

Абдиолимов М.Х., Наджмитдинов О.Б.

МЕТОДЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЗГА

Абдувахопова Н.Р.

ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРОМБОПОЭТИНА В РАЗВИТИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Абдужалилова Н.А.

АФОРИЗМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЛАТЫНИ

Абдуллаева М.Э.

ЗНАЧЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛИННОТНЫХ И ОБХВАТНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Абдурахманов М.Г., Примкулова Г.Н.

ВОПРОСЫ ТЕЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Агоева М.М.

О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Агоева М.М.

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Агоева М.М.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Адилова Г.Р.

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Акбарова М.Ф.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

Аллаев М.Я.

ЛЕЧЕНИЕ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Алланов К.А., Чариев А.К.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ И РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Алтынбаев Р.М.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Артикова С.Г., Хайдарова Н.Б.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКОЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

Аслонов У.Ш., Шамсиддинова М.У.

О ПРЕПОДАВАНИИ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Асранов С.А.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКЗОКРИННОЙ ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Атангулов С.Х. 

ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ахмадалиева У.К., Мухторов З.М.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ ПРИ СТЕТОЗЕ И ФИБРОЗЕ

Ахмаджонова М.Н., Юлдашева А.С.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ

Ахмедов И.У.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бекпанов А., Абипов Р.

ФАУНА И ФЛОРА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА

Бобонов Д.T. 

ДЕФЕКТЫ В РЕАЛЬНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Богачик Т.О.

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Боймирзаев А.А., Тўхтасинов М.Д.

СПОРТ – ЭТО СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вишникина А.Д.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ЕГО МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Волкова К.А.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОЗНИЧНОЙ КЛИЕНТСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «СБЕРБАНК»

Гермиханова З.Б.

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ

Гозиева Ш.С.

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Гончарова И.И., Кожевин С.А., Игнатенко П.В., Подпругин А.И.

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖИВОТНЫХ

Ғоппорова Н.У.

ИСЛОМ БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ УЧУН МУАММОЛАР ВА ИМКОНИЯТЛАР

Гун Чжицюн

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕТОННЫХ КОРАБЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНОЛОГИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ КОРАБЛЕЙ

Даулетбаев Б.К., Юнусова З.В.

КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Джуманиязова Т.А.

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В СПОРТИВНОЙ СИСТЕМЕ

Джураев Н.Н. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Дрозденский С., Каршибоев Ш., Муртазин Э.

СИЛОВЫЕ КОНТУРА ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ

Дудахова Л.Т., Халимова З.А.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА

Дудинова А.К. 

КАЧЕСТВО АУДИТА: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ

Дусанова Ш.Б., Атаханова Д.Х.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА

Дяо Шилун 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ БЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КНР

Дяо Шилун 

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БЕТОНУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ УСЛОВИЯХ

Ефименко О.В., Хайдарова Л.Р., Инаков К.Т.

СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Жамолдинов С.Х.

МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ

Жўраев С.Т., Турсунова А.Ш., Жўраев Д.Т.

ҒЎЗАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ҲУДУДЛАРДА ЕТИШТИРИЛГАН ТИЗМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ҚИММАТЛИ-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ ЎРТАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИКЛАР

Жўраев Д.Т., Турсунова А.Ш., Жўраев С.Т.

ЖАНУБИЙ МИНТАҚАДА ЎРГАНИЛГАН ҚАДИМГИ ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ ОБЁТИК ВА БИОТИК ОМИЛЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИ

Залялова А.А. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПАО «ВТБ БАНК» И ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ МСП В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

Игамбердиев С.Х.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Икрамова Ш.С., Юлдашева А.С.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПЕРЕНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАШЕМ РЕГИОНЕ

Иногамов И.И., Рахимова М.Х., Шамсиева Н.М., Акбархонов С.К.

МОНИТОРИНГ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ХВОСТОВЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Ирисметов Б.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Исламова С.Т., Аскаров И.Р., Тохтаев Н.М.

АНАЛИЗ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ «AIS-101» СБОРНЫЙ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ

Исломов М.Х.

СЛОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Исломов М.Х.

ПРИМЕРЫ ВЫДЕЛЕННЫХ РАДИОДИАПАЗОНОВ

Кадирова Л.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ ГИС В ПРОЦЕСС ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ

Казаков О.С.

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Казаков О.С., Турабаев И.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Казаков О.С., Узоқов Л.Ф.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Каландаров М.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКУ КИШЕЧНОГО ТОКСИКОЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Камбарова Д.

ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АРАХИСА В НАЦИОНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Каражанова Г.Т.

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Каракотов О.Х.

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ В ОРГАНАХ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Каримов Э.Т.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

Каримова М.С.

ЭКОТУРИЗМ КАК ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДЫ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Касимова Н.Дж., Исакова Д.З. 

МОНИТОРИНГ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И МЕРЫ ПО ЕЕ ЛЕЧЕНИЮ

Касимова Н.Д.

ОСОБЕННОСТИ КУПИРОВАНИЯ МАКРОАНГИОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Каюмов Д.А., Мухаммаджонов М.Р.

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Кинзябулатов Р.С.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Киргизов Х.Т., Рахимова Г., Собиржонов М.

УГОЛ УСТАНОВКИ ПОЧВОСДВИГАЮЩЕЙ ПЛАСТИНКИ К НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ

Кифа Л.Л.

ОБ ОЦЕНКЕ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ

Кокожева М.А.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОМУ И ОБВИНЯЕМОМУ ПРАВА НА ЗАЩИТУ

Қосимов С.С., Ибрагимов Д.Н.

ЛЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ФАКТОРОВ РИСКА, НАБЛЮДАЕМЫХ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ

Кулматов П.М.

ШАХС МАЪНАВИЙ КАМОЛОТИ РИВОЖИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Курбанова Д.И.

ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНОЙ БОЛЬЮ

Курбанова Д.И.

ПАТОГЕНЕЗ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ В ФАРМАКОТЕРАПИИ

Логинова Л.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Лю Бинлэй 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАЛ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДРЕЛЬСОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Лю Бинлэй 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАЛ-ДЕРЕВО, КОМПОЗИТЫ, ЖЕЛЕЗОБЕТОН, МЕТАЛЛ

Ляшенко А.А.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ МАРШРУТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Мадихонова Б.М.

ТАЪЛИМНИ СИФАТИНИ ОШИРИШ УЧУН ПЕДАГОГИК МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Максимова О.К.

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Максимчук О.В., Мансурова Ш.П.

РЕКУПЕРАЦИЯ ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ

Мамадалиев А.Р. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА

Мамаджанова С.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Мамаджанова М.Р.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Маткаримова С.Д.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СТРАХОВАНИЯ

Матрасулов Б.Э.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Махмудова Б.Ш.

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ

Меденцева Н.П.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Мулданов Ф.Р. 

ГЛАЗ РОБОТА ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА В АНАЛИЗАТОРЕ

Мусаева К.М.

ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Мусаева Н.Н., Литвин В.Б., Мусаева Н.А.

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Мусаева Ш.А.

АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ»

Нагашыбаева А.К.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА POLISTES

Наджмитдинов О.Б., Камбарова Д.Н.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Наджмитдинов О.Б., Шухратбекова М.Х.

РОЛЬ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА НА РАННЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Назаров Х.Т., Давронов К.К., Худойбердиев О.И., Худаяров К.А.

ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО АГРОФИТОЗА В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАСТБИЩА

Назаров Х.Т., Мамажонов Р.И., Сафарва Н., Ахмадов Б.Н.

ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НИЖНЕГО ЗАРАФШАНСКОГО БАССЕЙНА

Назаров Х.Т., Давронов К.К., Жомолов Э.А., Шермаматова Д.Б.

ЗНАЧЕНИЕ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ В ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАСТБИЩА

Ниязов З.М., Валиева З.С.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Новик К.

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИСКУРСА)

Новосёлова Ю.В. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАММОТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Норкузиев А.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЫ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Одилова Г.М., Шодиева Д.Г., Амонова Ш.Л.

О МУТАЦИЯХ ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ РОДА КАНДИДА

Парпиев О.Т., Ахатов Д.Н.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Пирназаров И.И., Бобоев С.М., Kаримов Т.Х., Иброҳимова З.И.

ИССИҚХОНАЛАРДАГИ ТЕШИЛГАН ИССИҚ ҲАВО ТАРҚАТУВЧИ ҚУВУР(ПОЛИЭТИЛЕНХЛОРИД) ИЧИДАГИ ИССИҚ ҲАВОНИНГ БОСИМ ЎЗГАРИШ ВА ГИДРАВЛИК ҚАРШИЛИКНИ ҲИСОБЛАШ

Полева Ю.В.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ) И НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ

Раббимов Э.А. 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК CaF2, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОНАМИ Ва+

Раззаков С.Ж., Мухторжонов А.

ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Разыкова Л.Т.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Расулова М.Д., Нигматшаева А.Р.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОГРАНИЧЕНИЯ РОСТА ПЛОДА

Расулова Ш.Ғ.

АХОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ АХОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ МУХИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Рахманов Ш.В.

БИОЛОГИК РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ГАРОВИДИР

Рашидова Ш.У.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ УРЕТЕРОЛИТИАЗА

Реймов П.Р., Матжанова Ш.К., Давлетов А.М. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Ризакулов Ш.Ш., Жуманов А.И.

ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Рузиев А.Ж.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА ТАРИХИМИЗНИ ЎРГАНИШДА МУТАФАККИРЛАРИМИЗНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Рыбин Д.Е., Гончарова И.И., Щендрыгин Р.В., Свиридова И.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Садикова М.А.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Садыков Р.Ф., Байлов К.А.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

Салиева М.Х.

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮД ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Салохитдинов Ш.Ф., Кузмина С.Н.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ

Саттаров С.А., Каримов Д.Д. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ ПУТЕМ ПОНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ НА ДИОДАХ ШОТТКИ

Сатторкулов О.Т.

МЕСТО И РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сафаров И.Б., Расулов Ф.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Се Минди 

О ВИОЛОНЧЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ

Се Минди

О ЭВОЛЮЦИИ ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ

Се Минди

СИНТЕЗ МУЗЫКАЛЬНОГО КАЛЕЙДОСКОПА И ВИОЛОНЧЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сейтмуратов Т.Ш.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Серопол Д.И.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЩИХ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Скляренко А.В.

ЖИЗНЕННЫЙ МИР РОЛЕВИКА-РЕКОНСТРУКТОРА

Сотволдиев Б.М.

АТЕРОСКЛЕРОЗ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Сотволдиев С.М. 

ЖАДИД МАТБУОТИНИНГ 1917-18 ЙИЛЛАРДАГИ ҲОЛАТИ: “ТУРК СЎЗИ” ГАЗЕТАСИ ПУБЛИЦИСТИКАСИ МИСОЛИДА

Сулейманова Н.А.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ДОБЕРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ШЕЙКИ МАТКИ И НАСТУПЛЕНИИ РОДОВ

Султонов П.С., Мамадалиев А.Т., Мамаджанов З.Н.

ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Сун Вэньпин

АУТСОРСИНГ ПРОИЗВОДСТВА И ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Таженова Г., Нажимова А.

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ташбаев А.Б.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОКСИЕЛЕЗА В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ташева У.Т., Алленова И.В.

ЯЗЫКОВО-РЕЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Ташева У.Т., Алленова И.В. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Темирхажиев М.И.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

Тилляходжаева З.Д., Тиллахужаев Т.И., Агзамов Ф.С., Мирвалиева Н.Р.

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Торешов М.К.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Турдиев Н.Б.

ИНТЕГРАТИВ ДАРСЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Тўхтабоев А.

ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА МОЙЛИ МАХСАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Тянь Жу

ИСКУССТВО ВОПЛОЩЕНИЯ РУССКОЙ КЛАССИКИ НА КИТАЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

Тянь Жу

СТАНИСЛАВСКИЙ И ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКОГО ТЕАТРА

Тянь Жу

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ СТАНИСЛАВСКОГО НА КИТАЙСКИЙ ТЕАТР И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Узоқов Л.Ф.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Узоков Б.

ИЛМ-ФАН РИВОЖИ ВА ҚАДРИЯТЛАР ТИЗИМИ

Умаров У.У., Пошаходжаева Г.Ж., Хаитметов А.А.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В ПРИМЕРЕ СТРАНЫ СЕРБИЯ

Умурзакова Р.З.

МОНИТОРИНГ СОСТАВА КРОВИ ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ ВЕН

Ўринбоева М.С.

ЎРТА ОСИЁ ТАРИХИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ ҚАДРИЯТЛАР УЙҒУНЛИГИ

Усманова Д.Н., Шокирова М.Ш., Тулкинжанова Г.Р. 

ЗНАЧЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО МАРКЕРА КАРДИАЛЬНОГО ФИБРОЗА И ВОСПАЛЕНИЯ В ПРОГНОЗЕ ПЕРМАНЕНТНОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Усмoнова Д.И., Усманов Ш.Ш.

СУЩНОСТЬ МЕТОДА «ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ» В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Фазилов Д.С., Кенжаев Т.Н., Мадалиев С.Д., Абдукаримова Ф.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СВАРКЕ

Филобок М.А.

ЗАБРОШЕННЫЕ ГОРОДА РОССИИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И УПАДКА

Филобок М.А.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ

Филобок М.А.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИИ

Филобок М.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ К 2046 ГОДУ ПО ДАННЫМ РОССТАТА

Хабибуллаева Г.Х.

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КАК ИНОСТРАННОМ

Хазиева Д.Ф.

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Хаитметов А.А., Умаров У.У., Пошаходжаева Г.Ж.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Халмуратова Ж.М.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Хидиров Х.И.

ЖАМИЯТДА КАМБАҒАЛЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШ – КОРРУПЦИЯНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ОМИЛИДИР

Ходжиматов Г.М., Фозилжонов О.Ш. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Хожамуратова Р.Т., Жангабаев Д.М., Иманмурзаев А.Қ.

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА ОРОШАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Хомидова Г.Д.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА

Шадманов М.А., Садикова Д.И., Косимхожиев М.И., Зайнобитдинова Ф.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Шоев А.Х.

ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Щендрыгин Р.В., Исраелян А.И., Музыка С.С.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС-ЦЕНТРА ПРИ ПОМОЩИ ДИАГРАММ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Эркинова Н.Г., Юлдашева А.С.

ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ИНДУКЦИИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Эшонкулов А.А. 

ПРИБОРЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТРАНЗИСТОРНЫЕ СТРУКТУРЫ

Юнусов Д.М.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Юнусов Д.М.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ

Юсупов А.Р.

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Якименко И., Каршибоев Ш., Муртазин Э.

СОВРЕМЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ян Миньфан

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ HUAWEI

Ян Миньфан

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ HUAWEI

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Гурьянова О.И., Медведев В.С.

МЕТОД МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОДБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

 

Сидоркин Д.В. 

СПЕЦИФИКА КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ АВТОШКОЛ)

Сярдова О.М. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Юсупов А.Р.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СРОКИ ВВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, СТАНДАРТОВ, "СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ"

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

Salaev N.S.

THE ROLE OF THE PENITENTIARY SYSTEM IN REFORMING THE STATE'S CRIMINAL LEGAL POLICY

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

Eshonqulov A.A.

MEDIATA’LIMNING BO’LAJAK MUHANDISLARNI KASBGA TAYYORLASHDAGI MAQSADI

 

Kholmatjanov B.M., Akhmuratova B.Kh., Begmatov S.U., Yarashev D.U. 

DISTRIBUTION OF AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN THE JIZZAKH REGION IN 1991-2020

Yusupov A.R.

RESISTANCE TO PROVOCATIONS IS A RELIABLE PROTECTION OF PRODUCTIVE CREATIVE ACTIVITY

Жамолдинов Э.К.

ВЛИЯНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТИТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Удоратин В.В.

РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Шарифбаева Х.Я., Абдурашидова М.Ж.

ИНТЕГРИРОВАННИЕ В ОБРАЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ STEM-КОМПЕТЕНЦИЙ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ДО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

 

Юсупова А.К., Абдулатипова З.А.

КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ О ДВИЖЕНИЯХ ШАХМАТНЫХ ФИГУР

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Назина С.Л.

ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ВНУТРИ ГРУППЫ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 

Юсупов А.Р. 

ПОСТАНОВКА, АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

Асранкулова Д.Б., Акромжонова Х.У.

ВВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКУ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИДАТКОВ МАТКИ

Рахимова Д.О., Рахимов Б.С., Хасанова Б.Ж., Абдуллаева М.У.

ИММУНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Юсупов М.И., Нарзиев Ж.У., Толибов Б.Г.

ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАТОГЕННОСТИ ЭНТЕРОКОККОВ ПРИ ДИАРЕЯХ У ДЕТЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page