top of page
103.jpg

No.11 (78) November 2020

 

Previous issues are in the archive

Output

Back endpaper

 

Making reference to article:
Full name of the author. Title of your article [Electronic resource] // Economics and Society. -2020.- №11 (78) (publication date: __. 11.2020) .- URL: link to your article (date of access: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdimo‘minov T.A., Abduxoliqova M.A.

SAMARQAND VILOYATI AHOLISI JOYLASHUVINING HUDUDIY JIHATLARI

 

Abdimo‘minov T.A., Muhammadova S.Yo.

AMU-BUXORO VA AMU-QORAKO‘L KANALLARI SUVLARIDAN BUXORO VILOYATIDA SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

 

Abdimo‘minov T.A., Toshpo‘latov Sh.M., Cho‘liboyev I.I.

TARIXIY VA MADANIY OBYEKTLARNING TURISTIK IMKONIYATLARI (JARQO‘RGʻON MINORASI MISOLIDA)

Abdimo‘minov T.A., Bozorov S.O., Raxmatov A.Yu.

SUV OMBORLAR VA ULARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI (OQTEPA SUV OMBORI MISOLIDA)

Abdukadirov U.N.

BEST PRACTICE OF MOTIVATING SPEAKING ACTIVITIES FOR LOWER LEVELS

Abdurasulova A.M.

TEXNOLOGIYA FANI BO'YICHA MUSTAQIL TA’LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH METODLARI

Abduraximov D.D.

O’YINNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLA FAOLIYATI SIFATIDAGI MOHIYATI VA UNING O’ZIGA XOSLIGI

Absamatov A.E.

NATURE AND NEED OF CREDIT

Alimov D.Qa.

ADENOIDITNI BOLALARDA KECHISHI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI

Amanov A.K., Yusupov I.K., Kutlimuradova Sh.A.

XAZORASP ERKIN IQTISODIY ZONASI-XORAZM VILOYATNING O’SISH QUTBI SIFATIDA

Aynaqulov X.A.

PEDAGOGIKADA INTERFAOL METODLARNING O’RNI

Aynakulov M.A.

MARIFAT YO‘LIDA ZIYOLILARNING TUTGAN O‘RNI

Azizova N.T., Ilkhomova G.Z.
FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Babaxanova N.
ANALYSIS OF THE MAIN ACTIVITY OF JSC “UZBEKISTON TEMIR YULLARI”

Bahromov A.A., Ibodullayev S.N.

VIRTUAL REALLIK GEOMETRIYASI

Bobokeldieva M.A.

THE ROLE OF PROJECT- BASED INSTRUCTION IN TEACHING STUDENTS IN THE SPHERE OF TAX AND TAXATION

 

Djumaeva G.A.

FROM THE EXPERIENCE OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) LANGUAGE IN THE MASTER 'S DEGREE PROGRAM OF TECHNICAL UNIVERSITIES

Egamkulov H.E.

NOSOECOLOGICAL SITUATION AND GEOGRAPHICAL DIFFERENCES IN THE INCIDENCE OF THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF BAYAUT DISTRICT)

Eminov R.I., Latibjonov A.E., G’ulomov Q.Q., Umarova S.D.
EVALUATION OF THE ROLE OF MULTIMEDIA IN TEACHING EMBRYOLOGY

Ergasheva G.S., Zayirova D.М.

TERMIZ TUMANI TUPROQLARIDA POMIDOR YETISHTIRISHDA ORGANIK VA AZOTLI O’G’ITLARNI QO’LLASH ME’YORLARI VA ULARNI ISSIQXONA SHAROITIDA QO’LLASH USULLARI

Faizova F.Sh.

TECHNOLOGY OF TEACHING LANGUAGES

Fayziyeva Sh.Sh.

THE MAIN DIRECTIONS OF ECONOMIC GLOBALIZATION

G’anixo’jayev A.Sh.

BOLALAR BOGʻCHASI VA MAKTAB OʻRTASIDAGI UZLUKSIZLIK - BOLALARNI MAKTABGA MUVAFFAQIYATLI MOSLASHTIRISHNING SHARTI SIFATIDA

Gapparov B.N.

TA’LIM TARBIYA JARAYONIDA YOSHLARNING MILLIY VA UMUMINSONIY MA’NAVIYATDAGI O‘RNI

G’iyosova H.I.

ROLE OF ALKALOIDS IN MEDICINE

G’iyosova H.I.

TRANSDERMAL PATCHES

Hikmatov F., Qodirov O., Barnoyev F.

XACHKAB GIDROUZELINING EKSPLUATATSIYA DAVRIDAGI TEXNIK HOLATI

Homidova D.

SHO’RKO’L SUV OMBORINING TEXNIK HOLATI

Idiyev H.

PAST BOSIMLI GIDROUZELLARDA OQIM HARAKATI TAHLILI

Ibodullayev S.N.

VIRTUAL MUHITDA HARAKATLANISH (LOCOMOTION)

Ibragimov I.A., Abdiyev Sh.Kh.

PARAMETRIC TESTING OF UNITS OF OLOT PUMPING STATION

Ibragimova Z., Abdulhayeva F.

LINGUISTICS, ITS MODERN TYPES

Iskandarova D.Kh.

CONCEPTUAL ANALYSIS OF THE CONCEPT “BEAUTY”

Islomova S.T.

METHODS OF TREATMENT OF INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION IN TRADITIONAL MEDICINE

Islomova S.T.

TREATMENT OF INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION IN MODERN MEDICINE

Ismoilov A.B.

O`ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARINI TA’MINLASH – HUQUQIY ISLOHOTLARNING BOSH MAQSADI

Ismoilov A.B.

YOSHLARDA MAFKURAVIY JARAYONLARNI AGLASH VA TAHLIL QILISHNI SHAKLLANTIRISHNING TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI MAVZUSINI O’QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Izzatova A.U.

O‘ZBEKISTON – ISPANIYA O’RTASIDAGI HAMKORLIK VA UNING RIVOJLANISHI

Jumabayev A.T.

STEAM TA’LIMI ORQALI BOLALARDA ASOSIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

Jumanov H.T.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING SPECIAL SUBJECTS

Kadirova N.M.

TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIDA O’QUVCHILARNING AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENTLIK KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Karayeva D.H.

TEACHING TO LISTEN AND UNDERSTAND

Karshieva B.F.

METHODOLOGY AND PEDAGOGICAL PRACTICE-TEST RESULT OF ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL TRAINING

Kenjabaev Ja.A.

METHODS THROUGH THE INTERNET IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Khamdamova S.O.
GENDER LANGUAGE DO WE NEED TO KNOW ABOUT THIS?

Khodjaeva G.D.
ACTUAL PROBLEMS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS

Khudoykulov S.K., Babaev Sh.B.

WAYS TO IMPROVE FORECASTING OF PROPERTY TAX COLLECTED FROM INDIVIDUALS

Komilova N.K., Latipov N.F.

ANALYSIS OF EXISTING METHODOLOGICAL APPROACHES IN ASSESSING THE QUALITY OF THE ENVIRONMENTAL CONDITION OF CITIES

Komilova D.T.
TIBBIY TA’LIM MUASSASALARIDA FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA YANGI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Kuchkarova M.Yi.

LINGUISTICS IS A BRANCH OF SCIENCE

Madrakhimova M.S.
THE MAIN DIFFICULTIES THAT AFFECT THE RESULTS OF LEARNING ENGLISH

Madyarova M.A.

KREATIVLIK TA`LIM JARAYONLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Mingboyeva G.Z.

MODIFICATION OF FATTY ACIDS

Minovvarova M.U.

ARAB MAMLAKATLARIDA DEMOKRATIYA TUSHUNCHASI: QIYOSIY-SIYOSIY TAHLIL

Mirzaboyev Yo.A.

BOSHLANG’ICH SINF O’QITUVCHILARINING MATEMATIKA O‘QITISH METODIKASI 
O‘RTA UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O‘QITISHNING MAQSADI

Murodov G., Shukurova B.

SHUKUR XOLMIRZAYEV IJODIDA DETALNING BADIIY - FUNKSIONAL O‘RNI

Muxamadiyev A.Sh., Abdullayev Y.Y.

TASVIRDAGI OB’EKTLARNI ANIQLASH USULLARI METHODS OF IDENTIFYING OBJECTS IN THE IMAGE

Muxitdinov A.А.

3D TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB TALABALARDA KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH MODELI

Muxitdinov A.B.

TA’LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ZAMONAVIY USULLARNI JORIY ETISH

Nabiev D.Z., Artikova F.Ya., Dovulov N.L.

LARGE IRRIGATION IN ZARAFSHON BASIN CHANNEL INDICATORS

Nazarova Sh.Sh., Madraximova M.B., Nazarov I.A.

KASB-HUNAR TA'LIMI MAKTABLARI O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTSIYANI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

Noibjonova X.M.

ZUBTURUM O’SIMLIGIDAN TAYYORLANGAN AYRIM DORIVOR VOSITALARNING ATEROSKLEROZ VA BAVOSIRNI DAVOLASHDA QOʻLLANILISHI

Odinaev R.K., Yusupjonov M.O., Alimardonov Sh.E.

FOREIGN TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENTS

O‘razaliev F.B.

O‘QUVChILAR TEXNIK IJODKORLIGINING METODOLOGIK ASOSLARI

Pakirdinov A.B., Muminov M.M.

CLINICAL CASE OF DIFUSED FORM OF PEMPHIGUS VULGARIS IN A SICK FEMALE AT AN ELDERLY AGE

Parmonov N.N.
AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YALPI XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMLARI

Pazliddinov A.V.

ADDICTION IS THE PLAGUE OF THE CENTURY

Pulatova Z.A.

THE MECHANISM OF INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH

Qayumova S.

AMU-BUXORO MASHINA KANALI SUVINING LOYQALIGI

Qayumova S.

AMU-BUXORO MASHINA KANALINING DALA-KUZATUV NATIJALARI

Qo'ldoshev S.O.

FACTORS OF APPLYING NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TO THE PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Qo'ldoshev S.O.

PROBLEMS IN HIGHER EDUCATION AND THEIR SOLUTIONS

Qosimov S.H.

YUKLARNI TASHISHNI TASHKIL ETISH ASOSIDA HUDUDLARDA TERMINAL TEXNOLOGIYASINI QO‘LLASH LOGISTIK TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Qodirov R.Sh.

PATHWAYS OF FATTY ACIDS INTO MITOCHONDRIA

Qo'ldoshev S.O.

PROBLEMS IN HIGHER EDUCATION AND THEIR SOLUTIONS

Qurbonov Sh., Yavov A.

NASOLARNING ISHCHI G’ILDIRAKLARNI YEMIRILISHINING NAZARIY ASOSLARINI O’RGANISH

Rajabova N.А.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS

Rajabova N.А.
MODERN CONCEPTS OF EDUCATIONAL QUALITY MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Rasulov Sh.

THE THREAT OF BANKRUPTCY

Rustamov R.M., Xolmirzayev I.A.

MODEL OF AGRICULTURAL EQUIPMENT SERVICE ENTERPRISE

Raxmatova N.A.

HARAKATLI O'YINLARNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY RIVOJLANISHIGA TASIRI

Ruziyeva D.S.

THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN PROSPECTIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Saidov F.F.
THE IMPORTANCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL 
ECONOMY

Samatova Sh.R.

TEACHING VOCABULARY THROUGH EFFECTIVE METHODS FOR A1 AND A2 LEARNERS

Sattorova N.A.

PROBLEM SOLVING WAYS OF TEACHING ENGLISH

Saydibragimova Yu.O.

BRANCH OF LINGUISTICS KNOWN AS PRAGMATICS

Sharipov Sh.M., Boymurodov D.U., Khakimov K.A., Safarov E.Dj., Azimova D.A.

HAZARDOUS EXOGENIC PROCESSES OCCURRING IN THE AMIRSOY RESORT AREA AND ADJACENT MOUNTAIN SLOPES AND THEIR ANALYSIS

Siddiqova N.

LANGUAGE POLICY PROPOSAL

Soatov A.M.

MUXANDISLIK GRAFIKASI FANIDA KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURIDAN FOYDALANISH

Tаylаkоvа D.B.

ENSURING EMPLОYMENT THRОUGH THE DEVELОPMENT ОF SERVICES IN RURАL АREАS

Tilaboldiyeva M.A., Maqsudov N.B.

MAXSUS ISH KIYIMLARI UCHUN GAZLAMALAR TAHLILI

Tolipova O.Z.

THE USE OF FAIRY TALES IN TEACHING ENGLISH AND THEIR IMPACT ON CHILDREN'S DEVELOPMENT. METHODS OF 
TEACHING ENGLISH

Toshmatov O., Poshakhodjaeva G.Zh., Umarov U.U.
UNEMPLOYMENT AND ITS DETERMINANTS IN AUSTRIA

Tukhtasinova Z.Z.

INTERACTIVE FORMS OF CONDUCTING PRACTICAL CLASSES AT THE UNIVERSITY

Turayeva N.I.

LANGUAGE TEACHING THROUGH CRITICAL THINKING AND SELF-AWARENESS

Tursunaliyeva D.T.

SANGARDAC RIVER FLOW NORM AND ITS CALCULATION FOR DIFFERENT PERIODS

Tursunova U.A.

THE MECHANISM OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATION COMPETENCE IN FUTURE 
ECONOMISTS

Usmonova S.S.

AQSH YAPONIYA FIRMALARIDA XODIMLARNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI

Usmonova O.N., Meliboyeva Z.Yo., Shokirjonovna M.I., Axmedova N.Sh.

YARIMO‘TKAZGICHLI ASBOBLARNING ISHLASH PRINSIPI

Utanova Sh.

APPLICATION OF A NEW PEDAGOGICAL METHOD IN TEACHING THE FRENCH LANGUAGE AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS

Vahobova D.V.

O'QITUVCHI VA O'QUVCHI O'RTASIDAGI KONFLIKT VAZIYATLARNI BARTARAF ETISH SHAKLLARI,METODIKASI VA 
VOSITALARI

Xalilova Sh.R.

USAGE OF ECONOMICAL WORDS IN THE ENGLISH LESSONS

Xamraev O.A., Kosimxo'jiyev M.I., Sadikova D.I.
PROSTATA BEZI XAVSIZ GIPERPLAZIYASIDA FUNKSIONAL VA PATOPATOMORFOLOGIK OMILLAR O'RTASIDAGI 
"MUVOZANAT O'ZGARISHI"

Xasanov А.А.

KAHOOT - O’YINLI O'QUV PLATFORMASIDAN FOYDALANIB TALABALAR BILIMLARINI BAHOLASH

Xoliqov D.R.

KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA 3D TEXNOLOGIYALARNING DIDAKTIK XUSUSIYATLARI

Xolmirzayev I., Abdufattohov I.
ALGEBRA OF MATRICES IN THE MATLAB SYSTEM

Xoshimova Sh.S., Kamolova M.A.

TALABALARDA AXBOROT BILAN ISHLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Xudayberdiyev B.B.

TA’LIM SIFATI: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLARI HAQIDA FIKR VA MULOHAZALAR

Xushmamatova A.R.

MODERN PROBLEMS AND IMPORTANT FEATURES OF TEACHING COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR NON-NATIVE LEARNERS: THE ROLE OF CULTURE IN COMMUNICATION

Yangiboyev U.A.

XML TEXNOLOGIYASI ASOSIDA VIRTUAL DARSLIK YARATISH

Yulchiyeva M.

ATAMALARNING TARJIMADAGI O'RNI, ATAMASHUNOSLIK VA KELIB CHIQISH TARIXI

Yuldashev M.A., Gafurov A.A.

SUBSTANTIATION OF DIAGNOSTIC METHODS AND SURGICAL TREATMENT OF LOW FORMS OF ANORECTAL
MALFORMATIONS IN CHILDREN

Yuldoshov B.T., Axmedov Z.S.

NEFT SANOATINING EKOLOGIYAGA TA'SIRINI O‘RGANISH VA EKOLOGIYAGA TA’SIRINI KAMAYTIRISHNI TA’MINLASH

Zayniddinov F.F.

TEACHING CHILDREN TO THINK INDEPENDENTLY IN SPEECH DEVELOPMENT ACTIVITIES OF PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Ziyodulloyev O.O.

O’ZBEKISTONDA GIDROENERGETIKANING ENERGOTIZIMDAGI O’RNI

Ziyodulloyev O.O.

GIDROELEKTROSTANSIYALAR DERIVATSIYA KANALINI EKSPLUATATSION SHAROITINI YAXSHILASH

Абдулхаев А.А.
ПОВЫШЕНИЯ КПД ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ НАСОСОВ

 

Абдулҳалилов Н.С.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Абдуназаров Х.М., Ниязов Х.М.
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Абдуназарова М.Р.

ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Абдуллаев М.

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА XX И XXI ВЕКОВ

Абдурахимов Б.У., Жалолов И.А.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Абдурахманов Ф.С.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОЖОГОВЫХ, КОНТРАКТУР РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ПАЛЬЦЕВ РУК У ДЕТЕЙ

Абдурахманов А.Х. 
ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ НА ТОРМОЖЕНИЕ СЕКРЕЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИНТРАДУОДЕНАЛЬНЫМ 
ВВЕДЕНИЕМ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА

Абдурахманова Г.М., Эшбекова Х.Ж., Пошаходжаева Г.Ж.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН И ЕГО ДЕТЕРМИНАНТЫ

Абдурахмонов А.А.

ЎЗБЕК ОИЛАСИДА ФАРЗАНДЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ МЕТОДЛАРИ ҲАҚИДА

Аблакулов С.М., Савин Е.В.

СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ЗАЩИТА В ВОЕННОЙ СФЕРЕ

Адамайтис И.М., Четверикова Н.А.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Азизтоева Ф.А.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ - КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

Алексеев Д.С.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ, КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

Алибеков О.О.

ПРОЦЕССЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ПИТАНИИ НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЛКОВОЙ НАГРУЗКЕ

Алиева И.Д., Кайгородова А.В.
ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-КЛУБА

Амиркулов Ш.О.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Амонов З.Ч., Юсупжонов М.О.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Аскаров И.Р., Исаков Х., Джамолова Х.М.

ПОЛЕЗНЫЕ ВИТАМИНЫ В ЛУКЕ И ЛУКОВАЯ ШЕЛУХЕ

Аскаров Д.Б.
МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

Ахматохунова М.К. 
НЕФРОТОКСИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Ахмедов З.С., Юлдошов Б.Т.

МАЙДА ПАРТИЯЛИ ЮКЛАРНИ ЭНГ ҚИСҚА БОҒЛОВЧИ ЙЎЛ ТАРМОҒИ БЎЙИЧА МАРШРУТЛАШТИРИШ

Бабаев Н.Д.

ЛОГИСТИК ТИЗИМЛАДА БУЮРТМАЛАР ОҚИМИНИ ПУАССОН ТАҚСИМОТИ АСОСИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ

Бадалбаева Н.М.
НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА КАК ФАКТОР РАННЕГО СОСУДИСТОГО СТАРЕНИЯ

Базарбаев Б.Ж.
ЎЗБЕКИСТОНДА РАҲБАР КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ ИСЛОҲОТЛАР ВА РАҲБАР КОМПЕТЕНТЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

Байкова Е.О.
ОГРАНИЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Байкова Е.О.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА БЕЗВЕСТНОГО ОТСУТСТВИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Балтабаева А.А., Журатаев А.К., Пашаходжаева Д.Д.
ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Барило Л.В.
ФАКТОРЫ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бахриддинова Н.М.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Беглаев У.Х., Абдиев И.Р.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА

Бекбулатова Г.А., Елмуратова Н., Нурбаева А.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бекбулатова Г.А., Авезова Н.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СФЕР ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Беляева Е.А., Щевьёва В.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Бердиева Д.Ш.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВАМИ В Ш.РАШИДОВСКОГО РАЙОНА ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРЫ ИХ ПРЕДОТВРАШЕНИЯ

Бетева А.Д.
ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ РЕБЕНКА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Боймуродов Б.Э.

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ АУДИОПРОДУКЦИИ (АУДИОКНИГ) ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Болтабоева Ф.Д.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

Бочкур Е.П.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Буриходжаева М.С.
МЕТОДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Бустанов О.Я., Косимова Г.Ю., Кодиров Ж.Ш.
РАССТРОЙСТВА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ НАРУШЕНИЕ СНА У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ

Бустанов О.Я., Насирдинова Н.А., Жалалова М.З., Кучкарова О.Б.

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ

Бустанов О.Я., Абдурахмонов И.И., Кучкорова О.Б.
НОВЫЕ ПРОТИВОЭПЕЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И ИХ РОЛЬ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПСИИ

Бустанов О.Я., Алиев Д., Кучкарова О.Б.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СИНДРОМОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ МОЗГА

Бутунов Ш.Б.

АУДИТ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Винничек Е., Шейнюк А., Давыдова Н.Л.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Гозиева Ш.С.

ИЗУЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО РИСКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Гоипова П., Ходжиматова Г.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА И АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ (ЧЕРНИКИ) КУСТАРНИКОВОГО РАСТЕНИЯ

Головина М.Л.
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Давыдов Д.А.
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЕГО ДИНАМИКА

Далиев А.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ ПИЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВОЛОКНО ОЧИСТИТЕЛЯ

Далиев А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПИЛЬНЫХ ЦИЛИНДРОВ ДЖИНА ДП-80

Джалилов Р.Х.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Джахангирова Г.З., Алиева Г.С.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Джонмахмадов К.Ш.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Джумабаев Э.С., Комилжанов А.Э.

ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКАЯ ЛИМФЕДЕМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Егиян А.С.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ ЧЕРЕЗ ПОДДЕРЖКУ МСП

Ембергенов Н.Ж., Ауезов О.Т.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ВОПРОСЫ ИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН)

Ербатков А.А., Бадлуев Д.А.

СЛИЯНИЕ ПЕНСОННОГО ФОНДА РОССИИ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Ершов И.А.
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ «ВРЕЗКИ» В НЕФТЕПРОВОДЫ

Жалилова Н.М.

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Жалилова А.И.

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСТВА Н. СУЛЕЙМАНОВА

Жирикова А.А., Бочкова Т.А.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Жумаев Б.Х.

ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ

Жумаев Х.Х., Элмонов Л.Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ КАШАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Жумаев Х.Х., Эрданов Л.Н.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА В РАВНИННЫХ (ПУСТЫННЫХ) РАЙОНАХ КАШАДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Журабоева З.

ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ В ОБУЧЕНИИ

Журакулова Д.Х.
ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННЫХЛАНДШАФТОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ 
КОТЛОВИНЫ НА ОСНОВЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ

Жўрахонов Д.М.
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Захарова Л.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Ибрагимов И.А., Иномов Д.И., Мухаммадов Ш.Ш.

ТЎДАКЎЛ СУВ ОМБОРИ ГИДРОТЕХНИК ИНШООТЛАРИНИНГ ИШОНЧЛИЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР

 

Ибрагимов И.У., Солижонова С.А.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

 

Ибрагимов И.У., Сайфидинов Р.Х., Солижонова С.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИИ

Ибрагимова Д.Ш.

ПОЛУЧЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Иванов И.П.
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Иззатиллаев Х.Х.
УЛУЧШЕНИЕ КПД НАСОСА НИЗКОЙ БЫСТРОХОДНОСТИ

Иззатиллаев Х.Х.
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПРОТОЧНОЙ НАСОСОВ

Исанов А.П.

ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исомиддинов А.И.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА

Исомиддинов А.И.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ШПИНДЕЛЕЙ УБОРОЧНЫХ АППАРАТОВ ПРИ 
ПРОСТРАНСТВЕННО ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЯХ

Исхаков А.У., Хизяпова А.А.
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Казаков М.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО СОСЕДСТВУ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ

Кайгородова А.В., Алиева И.Д.
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Калабухов А.А.
К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Калачёва А.Г.
СУЩНОСТЬ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ: ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ ОТ ТРАДИЦИОННОГО БАНКА

Калимбетова Д.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНЕ

 

Камалиддинов М.
АНАЛИЗ РАЗРЫВА В ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТАХ РАБОТНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Камолиддинов И.М.
ЭФФЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Камолиддинов И.М.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ

Камолов М.Н.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Камолова Ш.М., Хайдаров З.Ю.

ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА СИСТЕМЫ АЙДАРО-АРНАСАЙСКИХ ОЗЁР

Каржавин Н.С.
УСЛОВИЯ И ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ПРИНЦИПОВ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ

Каримова Ф.С.

ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ С ВРЕДНЫМИ ХИМИКАТАМИ

Каҳҳаров М.М.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОДУКТОВ КАК ФАКТОР РАЗМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ

Каҳҳаров М.М.
СОВРЕМЕННАЯ И ТИПОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

Кирйигитов Х.Б.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АЙДАРО-АРНАСАЙСКИЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Кодиров А., Жалолова М.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Козлов И.Д., Кондрашин Р.Д.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕСУРСНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Козлов И.Д., Кондрашин Р.Д.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ РЕСУРСНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Комилова Н.К., Зайнутдинова Д.К., Эгамкулов Ҳ.Э.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДОВ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА 
САМАРКАНДА И ГУЛИСТАНА)

Косимов З.О., Халилов А.Н.
ИММУНОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Котельникова Л.С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ

Кравченко В.В., Иваницкий Д.К.
МОТИВАЦИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Кудратов Г.С.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Кузовков К.Д.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Кулдашев К.А., Худайбердие К.Т., Рахмонов Р.Р., Кулдашева Я.М., Хакимова З.К., Собиров О.М., Мухтаров Ж.М., Расулов Ж.М.

АЛГОРИТМЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ СОЧЕТАННЫХ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

Курбаниязов А.Е.

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Курбанова Д.И.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ: ОТ МЕХАНИЗМОВ К КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Курбанова Д.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: ФОКУС НА БЕЗОПАСНОСТЬ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Латипова Н.К., Усманова Ф.Т.
ФЕНОМЕН АМИНОФЕНИЛМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

Лозина Л.И., Малеванная Л.П. 
ВАЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мавлонов А.М.
АМУ – БУХОРО МАШИНА КАНАЛИНИНГ ТУРИСТИК – РЕКРЕАЦИОН ИМКОНИЯТЛАРИ

Мавлонов А.М., Жалилова Ч.З., Усмонов А.У.
ЧЎЛ ТУРИЗМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Мадумарова М.М., Ибрагимова Н.М., Жалолов И.А.

CREATION OF AN EXPERIMENTAL MODEL OF SPECIFIC HYPOSENSITIZING IMMUNOTHERAPY USING INDUSTRIAL DUST ALLERGENS

Мадумарова М.М., Якубова Р.М., Ибрагимова Н.М.
СВЯЗЬ АЛЛЕРГЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА ОТ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Мамадалиев Ж.Х.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СДЕДНЕЙ АЗИИ

Мамадиярова Ш.И.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫХ И БИОРЕСУРСОВ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ АЙДАРО-АРНАСАЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Масумов М.И.
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Масумов М.И.
ВЫГОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Матвиенко Е.С.
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ

Матниязов Д.У., Альмуратов Б.Б., Олимов О.У., Пошаходжаева Г.Ж.
ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ)

Махмудов А.А.

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАПУТАНИЕ ВОЛОКНА И ИХ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ

Махмудов А.А.

МЕСТНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА УСЛОВИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Минулина Е.М.​

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Минулина Е.М.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ООО «НТТЗ «МЕТАЛЛИНВЕСТ»»

Мирзаев Э.С., Самадов А.Х.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННОЙ БУРОВОЙ СМЕСИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ БУРЕНИИ ПЛАСТЕЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мирзакаримов Т., Садуллаева М., Хаитметов А.А., Умаров У.У.

ПОВЕДЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Михеенко Д.В., Иванова А.С.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мицкевич Н.О., Савицкая Ю.Д.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Моденов А.К., Киселева Е.В.​

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мукимова Х.И.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Мўминов Х.А.
О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КРЕДИТАХ

Мурадов А.А.
ВЛИЯНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ЦЕЛEВУЮ ФУНКЦИЮ ИЗ КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ

Мурадов А.А.
МЕТОД РАСЧЕТА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НАСОСА НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ

Мухитдинов Ш.З.
СПОСОБ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНФЛЯЦИЮ НА ЖЕЛАЕМОМ УРОВНЕ В БАНКОВСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Мухторов Р.Б., Бустанов О.Я., Холматов Р.И.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ

Мухторов А.М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОЛОМКИ ШНЕКА ЭКСТРУДЕРА

Наджмитдинов О.Б., Набиев Р.Р., Шокиров Ш.Т.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЕЗЁНКИ

Назарова В.Х.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Назарова Н.Ж., Абдурахманова С.А.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Никишина А.Л.
DIGITAL-РЕКРУТИНГ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Носирова Р.Х.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИДА ПСИХОЛОГИК МАСЛАҲАТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Омонтурдиев А.М., Рахматов А.Ф.

ҲУДУДИЙ ТРАНСПОРТ ТИЗИМЛАРИ ЖОЙЛАШУВИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Отабаев Б.О.
МЕТОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

Палваниязов А.Ю.
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Пашаходжаева Д.Д.

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ АУДИТОРСКОГО АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Пириг Д.В.
АВТОМОБИЛЬ КАК ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Пирниязов И.К.
ТЬЮТОРСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Пошаходжаева Г.Д., Холматов Ф.Н., Рахимбердиева М.В., Равшанова С.И.

БАНКОВСКИЕ КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ

Пулатов Г.Е.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКИХ ОПОР ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

Пулaтoв Х.Т.

ВAЖНOCТЬ НЕЙРOМЫШЕЧНOЙ CТOМAТOЛOГИИ

Пулaтoв Б.Т.

OСНOВЫ ИЗУЧEНИЯ СУХOСТИ КOЖИ В ДEРМAТOЛOГИИ

Пулaтoв Х.Т.

РOЛЬ ВИРТУAЛЬНЫХ ТEХНOЛOГИЙ В CТOМAТOЛOГИИ

Пулaтoв Б.Т.

ДEРМAТOЛOГИЧEСКИE ЗAБOЛEВAНИЯ И КOМOРБИДНOСТЬ: AСПEКТЫ ПРOФИЛAКТИКИ И ЛEЧEНИЯ

Ражапов И.Т.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Ражапов И.Т.
РЫНКИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ И ИХ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Расулова Т.Т.

КОНСТИТУЦИЯ – ИСТОЧНИК НАШЕГО СЧАСТЬЯ

Рахманов А.М.
ВОПРОСЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Рахматуллаев Р.О.
АНАЛИЗ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Рахметова Р.С.
К ВОПРОСУ О РОЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Рашидов Р.А., Хасанова З.Т.
РОЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВУЗОВ

Родионова Т.С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Рузиев А.А.
НОВЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА ТРУДА

Рузиев А.А.
ПОДДЕРЖКА РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Рустамов У.М., Садикова Д.И.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ ОБ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОГО ТРАКТА

Сабирова М.С.
ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ: ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕНДА

Садикова Д.И., Рустамов У.М.
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ НЕОСЛОЖЁННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

Саидова С.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ВУЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВВУЗАХ

Саидова Ю.К.

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ

Сайпиддинов Ш.
ФАКТОРЫ ТРУДА ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ

Сайфетдинов С.И., Садикова Д.И., Бобоев Р.А.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ

Сайфиддинов Р.Х.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Салиева Ш.Б.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Салимова Б.Д., Худайкулов Р.М.
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Салимова Б.Д.
СЕЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Самадов А.Х., Абдиразаков А.И., Ахадова Г.

ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ НА ДОЛОТО В НАКЛОННЫХ СКВАЖИНАХ

Самиева Г.Т., Очилова М.Т.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Сангирова М.Ҳ.

ЗОМИНСУВ ҲАВЗАСИДА ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Саплакчян К.А.
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Сафаров Н.М., Худайбердиев А.А.

РАСЧЕТ СКОРОСТИ СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В СОЛНЕЧНО-СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

Секлетова Н.Н., Куваева Е.Н.
ЗНАЧИМОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Скрипинская У.М.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАКОННОСТИ КАК ВЛАСТВОВАНИЯ ЗАКОНА В АНТИЧНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В УСЛОВИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ

Смирнов А.В., Хрисанова Г.А.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Собиров А.А., Набиев Р.Р.

ДИАГНОСТИКА ТРАВМ ПОЗОВНОЧНИКА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Сорокина А.В.
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Стеценко К.Д., Малинина О.Ю.
МОТИВАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ

Тайлаков А.А., Хасанова У.Б.

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЙДАР АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР

Тайлакова Д.Б.

СУЩНОСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ И ВАЖНОСТЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Талипова Ч.И.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА В СМИ: ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Тарханова В.Ф.
ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Ташмухамедова Г.Х.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФОТОГРАФИЯ»

Терещенко Е.Н.
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДДУ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

Тимерьянов Т.С.
ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Товбоев Б.Х.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Тохиров З., Эркинов Ж., Ахмедов М., Меликозиев А., Пошаходжаева Г.Ж.
ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КИТАЯ

Тошкозиева З.Э.

СОЧЕТАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Тошмаматов Н.Т.
МАЛОМОЩНЫЕ ГИБРИДНЫЕ СТАНЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Трибуналова И.А.
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

Туйназарова И.А., Калонов С.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ АЙДАРО-АРНАСАЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Тулкинов М.Э.
ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Туропов С.Х.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ АЙДАРА-АРНАСАЙСКИЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Турсункулов И.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ СУЩНОСТЬ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ

Турсунов Х.Т.
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

Турсунов У.С., Иркинжанова М.

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕАКТИВНОСТИ ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТОВ

Турсунов У.С., Иркинжанова М.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОЖИЛЫХ РАБОТНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА

Убаева С.
МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО РОСТА В СТУДЕНЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Умирова Г., Арисланбаева З.Е.

КАРАКАЛПАКСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЕГО СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК

Усманов К.А., Базарбаев М.К.
ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Усманова М.Н., Рахмат Б.А.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Усмонова М.А.
РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРМОНИЯ - ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Фазилов О.Ю.

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДНЫХ ИМЕН В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Файзуллаев С.Б.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНЫХ МАШИН

Хамдамова С.О.
ГЕНДЕР. ОБРАЗОВАНИЕ. ТРАНСФОРМАЦИЯ

Хамракулов Д.О., Даминов Ж.З., Умуров Ф.П., Пошаходжаева Г.Ж.
ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА НА ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Хамракулов Ш.Х.

ЭФФЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАЗЕИНА И ЖЕЛАТИНА С ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ НА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО И ПОДЖЕЛУДОЧНОГО СОКОВ

Хатамов А.Я.

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 3D ТЕХНОЛОГИЯХ У СТУДЕНТОВ

Хашимов С., Нуритдинов Н.Д., Гопиржанов М., Саидов У., Рахмоналиев Ш.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Хидиралиев К.Э., Йўлдошев А.С., Турсунбаева М.Ў.
ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИ ИСТИҚБОЛИ: МУАММО ВА ЕЧИМ

Хидиралиев К.Э., Жониқулов Б.Р., Аллаярова М.Қ.
ФАКТОРЫ И ЭТАПЫ ВЫБОРА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ходжиев Р.Б., Музаафаров У.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Холбутаев У.Х., Хайдарова М.У.

ОЦЕНКА ВОДНОГО БАЛАНСА АЙДАРО-АРНАСАЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Холикназарова Ш.Р.

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО СОТАВА

Холикназарова Ш.Р.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМАРАНТА НА ОСНОВЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА

Хомидов И.И.
ИССЛЕДОВАНИЯ АЛКАЛОИДОВ ВЕRBERIS VULGARIS

Хомякова Ю.И., Цыдыпова Д.А.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ТАМОЖНИ

Хошимханов Х.М.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ

Худайбердиев Ф.Т.
МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМИ СТАВКАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Худойбердиева Г.Х., Эсанова Г.О.

ВИДОВОЕ И ПРОМЫСЛОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РЫБ АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР

Хужакулов Р., Нормуродов У.

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ ХЛОПЧАТНИКА

Чистяков И.Н.

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ВИДЕ EVENT-ИНДУСТРИИ

Шамшитдинов М.Д.
МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Шарибаев Н.Ю.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-КОНТРАКТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шарибаев Э.Ю.
ИНСТИТУТ КАК ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОНЫЙ ПОСРЕДНИК

Шарипов А., Шодмонов Э., Тўймуродов М., Бебитов Ш.

СУҒОРИШ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИДАГИ НАСОС АГРЕГАТЛАРИНИНГ ФОЙДАЛИ ИШ КОЭФФИЦИЕНТЛАРИНИ 
КАМАЙИШИ САБАБЛАРИ ВА УЛАРНИНГ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙУЛЛАРИ

Шарипова Р.Н., Кадырова А.Р.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОМПАНИИ

Шерматов Ш.Х., Aбруев Ш.И., Абдусаматов Э.Х., Турсунов Н.Ҳ., Рахманов Б.Б. 

ВЛИЯНИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПЕШЕХОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ АХАНГАРАНСКОГО ДОРОГА, ПАРКЕНТСКАЯ И ОБЪЕДИНЕННАЯ ДОРОГА

Шерматов Ш.Х., Aбруев Ш.И., Абдусаматов Э.Х., Турсунов Н.Ҳ., Чориев Ж.А. 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЗОН ГОРОДСКИХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Щуров И.С.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К АУДИТУ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКА

Эпштейн В.Б.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РК

Эргашев У.А. 
ЭВТАНАЗИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Эргашев У.А. 

ФЕНОМЕНЫ ДУХА ЧЕЛОВЕКА: УБЕЖДЕНИЕ И ВЕРА

Эргашев У.А.

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Эргашева С.Х.

ЗНАЧЕНИЕ ВОД КОЛЛЕКТОРОВ КЛИ И АКБУЛОК В ФОРМИРОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ АЙДАР-АРНАСАЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Эргашева З.Б.

ФИЛОСОФСКИЕ МЕТОДЫ И ЗАКОНЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ЗАКОНОВ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Эргашева К.И.

ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА ТИЗИМИНИНГ БОШҚАРУВ СТРУКТУРАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

Эсанов Н.А., Холмуратова М.К.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИИ ГОРОДОВ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Эшонов Б.Б.

НАСОС СТАНЦИЯСИ НАПОРЛИ ҚУВУРИДА ГИДРАВЛИК ЗАРБАНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ САБАБЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Югаевa Ш.М.

ГЛОНАСС КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Юлдашева С.А., Гиёсидинов Б.Б.
МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЗАРУБЕЖЬЕ

Юлдошева Ш.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Юсупов А.Р. 
УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Юсупов А.Р. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ САМОСТОТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

Юсупов А.Р. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, УСИЛЕНИЯ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ В 
СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РЕГИОНАХ

Юсупов А.Р. 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ГИПОТЕЗЫ РАСЧЕТА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПО МЕТОДУ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Юсупов А.Р. 

ПРИМЕРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, НАРОДНОЙ ПРОЗОРЛИВОСТИ И МУДРОСТИ В ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЯХ
ЗДАНИЯ МЕМОРИАЛА «МАДРАСАИ МИР» В ГОРОДЕ КАКАНД

Юсупов А.Р. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ИНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Яқубова Х.У.

ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИ, ТОМОРҚА ЕР ЭГАЛАРИ  БИЛАН КЛАСТЕРЛАР ТАШКИЛОТЛАРИ ЎРТАСИДА МУСТАҲКАМ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР ЎРНАТИЛИШИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Зинченко Д.С.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 

Кривова М.А.
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Морякова А.В.
СТРУКТУРА КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ: К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ

Мустафин Р.Р.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

 

Щербак С.Д.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

Nguyen Hung Cuong

VIETNAM – RUSSIA RELATIONS – 70 YEARS OF HISTORICAL MILESTONES

Абрамчук И.А.
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 

Агафонова А.А., Мухаметшина К.Р.
РЕФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Акобян С.А.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Джанбекова А.З., Чупрова С.А. 
СЕКВЕСТР БЮДЖЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ербатков А.А., Бадлуев Д.А.

СЛИЯНИЕ ПЕНСОННОГО ФОНДА РОССИИ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Заусаева М.А.
ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Кальянов Д.А.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ковыршина С.В., Плавских Д.О.
ТИПЫ И СИНДРОМЫ Т. АДОРНО

Поздняков Д.А.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Чибисов В.К.

ПФР И ФСС НА ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

 

Atabayev O.M.
MATHEMATICS IN MEDICINE

 

Barotov Sh.R., Ikromova S.A.
MILLIY VA DINIY QADRIYATLARNING INSON TARBIYASIDAGI O’RNI

Gulamov Sh.A.

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING A BIOPHYSICS LESSON

Hamidova M.A.

MUSIQADA RITM VA RITMIK HARAKATLARNING SHAKLLANISH JARAYONLARI

 

Isroilov A.A.
“ENERGIYA.ENERGIYANING AYANISH QONUNI” MAVZUSINI STEM ELEMENTLARI YORDAMIDA TUSHUNTIRISH

Kurbanbaev Dj.A., Dosnazarova G.M.
THE USE OF TECHNOLOGY IN PROVIDING FEEDBACK TO STUDENTS' PERFORMANCE IN THE CLASSROOM

Mamadboev Sh.B.

SOCIAL-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS TO ACT CORRECTLY IN EMERGENCY SITUATIONS

Murodova М.М.

BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISHNING AHVOLI

 

Raximova D.

TALABALAR MAFKURAVIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLANING ROLI VA AHAMIYATI

Sharipova S.X., Jumaeva D.T.

BUYUK SARKARDA- АMIR TEMURNING PEDAGOGIK QARASHLARI

Tillaboyev K.T.

ASTRONOMIYA DARSLARIDA FOTOMETRIYANI O‘QITISHNING USULLARI

Usmonov Sh.F.
FIZIKA DARSLARIDA TABIATDAGI ENERGIYALAR MAVZULARINI TUSHUNTIRISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH 

Абдурахимов Р.Р.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ В КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Абдурахманова С.П., Ахмедова Н.А., Юсупходжаева Э.Н., Ботирова Н.У.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Азизов Г.А.

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКОЙ ЛИМФЕДЕМОЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Арзиев С.С.
ГОЛОГРАММА И ЕГО ОСНОВАНИЯ

Арзиев С.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ПЕДАГОГИКЕ

Асханова Г.Б.
AНOГEНИТAЛЬНЫE БOРOДAВКИ: COВРEМEННЫЙ ПOДХOД К ПРOБЛEМE

Ахмаджонов Р.С., Шахобидинов Н.В.
ИСХОДЫ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА, ОСЛОЖНЕННОГО ВТОРИЧНЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ, У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Бабажанов А.Р., Абдираманов Р.Д. 

ЎЗБЕКИСТОННИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИНИ КАДАСТРЛИ БАҲОЛАШ УСЛУБИЯТЛАРИНИ 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бутабаев Я.Т.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Гафуров Б.А.
ЗАДАЧИ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Горбушина М.М.
НАЗВАНИЯ ОРУЖИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ

Джураева Г.Х., Абдирахимов И.Э.
ОСОБЕННОСТИ РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ ХЛОРИДА НАТРИЯ СУЛЬФАТОМ АММОНИЯ

Довруков А.Х.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ёкубова М.А.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ – ПОРОКЕРАТОЗ

Жураев А.Э.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ

Звягинцева Е.Н.
ОСНОВАТЕЛИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Исмаилова Х.Н.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИВНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТАХ

Каримова О.А.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Каримходжаев Н.Ш.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКИРОВАНИЯ РУССКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ

Косинов М.А., Шацких С.А., Кадуцкая Л.А., Шипулин В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ

Кузнецов И.С.
ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОФЕССИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Кулумбетов А.С.

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕМЫ “НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ” С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D МОДЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДИПОЛЯ

Курбанов А.Т., Камолов Б.С.
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ И ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ПЛОЩАДИ ЯЙЛОВ (ЮЖНЫЙ ОМАД)

Нурматов Ж.Т.
ОСОБЕННОСТИ РАСПЛАВА БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Нурматов Ж.Т.

О СВОЙСТВАХ БАЗАЛЬТОВ И ИЗДЕЛИЙ

Нурматов Ж.Т.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БАЗАЛЬТОВ И ПРОЦЕСС ПЛАВЛЕНИЯ БАЗАЛЬТОВОГО КАМНЯ

Нурматов Ж.Т.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА БАЗАЛЬТОВОГО МИНЕРАЛА

Нурматов Ж.Т.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПЕЧИ ДЛЯ 
ПЛАВЛЕНИЯ БАЗАЛЬТА

Нурматов Ж.Т.

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЛАВЛЕНИЯ БАЗАЛЬТОВ

Петрова Э.П., Кодесникова К.М., Шейко Г.А.
ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ

Сатторов Л.Х., Номозов Б.Ю., Юлдошев Ж.Б.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН СО ШТАНГОВЫМИ ГЛУБИННЫМИ НАСОСАМИ, И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЕ

Столярова Е.П.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Татарянц Д.А.
МОНОПОЛИЯ НА РЫНКЕ МИКРОСХЕМ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Тилаболдиев С.С., Маматхужаев А.С.
РИСКИ И ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 У ЛЮДЕЙ С ДИАБЕТОМ

Тошпулатов Б.Х., Рахманов А.А., Абдурахманов А.А. 
ЗНАЧЕНИЕ ПИЯВКИ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА

Тўйчиев Ғ.Ў.
БОЛАЛАР ПОРТАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ СИНДРОМИДА ҚИЗИЛЎНГАЧ ВА ОШҚОЗОНДАГИ ВАРИКОЗ КЕНГАЙИШЛАР

Турсунов Х.Т., Тасбовов М.М. 
ҚАТТИҚ МАИШИЙ ЧИҚИНДИЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ МУАММО ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Хабибуллина Н.И.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Хакимов К.М., Закиров А.А.
О РОЛИ И ФУНКЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Шахобидинов Н.В., Ахмаджонов Р.С.
КЛИНИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ВЕРЛЬГОФА ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Эшмуродов О.Э. 
ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА СОҒЛОМ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК МУҲИТНИНГ ЎРНИ

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Tashpulatov O.A
INCREASING EDUCATIONAL EFFICIENCY WITH THE HELP OF INFORMATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Матвеев Д.А.
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТНО￾ОРИЕНТИРОВАННОГО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

Рытиков А.В.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ И КОНТЕНТ 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДАХ

Шабанов Н.М. 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЧАТ-БОТА ДЛЯ ПОМОЩИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page