top of page
119.jpg

№4(119) апрель 2024 - скачать ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.- №4(119) (дата публикации: __.04.2024).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

 

Abdimo‘minov T.A.

SURXONDARYONING MINERAL SUVLI BULOQLARINI O‘RGANISH VA KARTALASHTIRISH MASALALARI

 

Abdimuratov M.U.

THE INFLUENCE OF FOOTBALL ON THE PHYSICAL QUALITIES OF A PERSON

Abdullayeva O.I.

THE ROLE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION

Abdurakhimova U., Aripova Ye.

NEW APPROACHES IN TEACHING AND LEARNING

Abdurakhmonova D.R., Alijonova M.A.

POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN NEWBORNS

Abdusamatov N.I., Dosaliev К.S., Yuldasheva Yu.A.

INNOVATIVE CONSTRUCTION TECHNOLOGIES OF THE 21st CENTURY IN UZBEKISTAN

Ablaeva U.Sh., Dossaliyev K.S., Isokjonov K.Sh.

SOLAR SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN USED BUILDINGS

Ablaeva U.Sh., Dossaliyev K.S., Isokjonov K.Sh.

ECO-HOUSE CONSTRUCTIONS DIFFER FROM CONVENTIONAL HOUSES

Ablaeva U.Sh., Dosaliev K.S., Yunusbayev B.A.

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF BUILDING ENERGY EFFICIENCY IN THE CONSTRUCTION FIELD

Ablaeva U.Sh., Dosaliev K.S., Yunusbayev B.A.

EFFECT OF BUILDING STRUCTURES ON BUILDING ENERGY EFFICIENCY

Abrayev I.K.

DATA ANALYTICS IN COMMERCIAL BANKING: LEVERAGING BIG DATA FOR STRATEGIC DECISION MAKING

Ahmadjonova U.T.

LITIY-ION BATAREYA TURLARI VA AFZALLIGI

Ahmadjonova U.T.

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA XXI ASR KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VA XALQARO BAHOLASH
DASTURLARINING AHAMIYATI

 

Ahmedov A.T.

KASABA UYUSHMA TASHKILOTINING HUQUQIY ASOSLARI – DEMOKRATIYA VA OSHKORALIK PRINSIPLARINI SHAKLLANISHI

Akhmadjonov O.X.

DEVELOPMENT OF ISLAMIC FINANCING IN UZBEKISTAN BANKING SYSTEM THROUGH REGULATORY AND LEGAL REFORMS

Akhmedova H.Yu.

INDICATORS OF LIPID PEROXIDATION IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS

Akhunboboyev М.M., Musurmanov N.U.

THE SIGNIFICANCE OF LANDSCAPE PLANTS IN LANDSCAPE GREENING OF SIRDARYA REGION

Allayarova M.Q., Irmatova L.I.

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIYA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH: ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Aminov F.B.

O’ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSION MUHITNI SHAKLLANTIRISH BO’YICHA XORIJ TAJRIDASI

Ashurov Ju.S.

CHO’LLARDAGI SAMUM, KUY VA SAROB

Aslanov Sh.T.

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MUSIQIY HIS- TUYG‘ULARINI RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY VOSITALARI

Aslanova O.I.

THE ROLE OF ASYMMETRY IN THE FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD AND MORPHOLOGICAL PARADIGMS

Atabayeva N.M.

SELFLESS WORK OF INDUSTRIAL WORKERS OF ANDIJAN REGION DURING THE SECOND WORLD WAR

Ayupov R.H., Ablizova G.A., Aripova G.I.

PROSPECTS FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ELECTRONIC COMMERCE

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G.

TALABALARDA KLASTERLI METODI ORQALI XAMKORLIK MADANIYАTINI RIVOJLANTIRISH

Azizova F.S.

NATIONAL-CULTURES SPESIFICS IN PHRASEOLOGISMS OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Aznabakiyeva D.T.

SEED AND PLANT ROT DISEASE OF SWEET AND HOT PEPPER IN UZBEKISTAN AND MEASURES TO CONTROL IT

Bakhronova G.

EQUIPPING THE SCIENCE AND NATURE CENTER AND ORGANIZING GAME-BASED EDUCATIONAL ACTIVITIES

Baltabaev O.O., Utepova G.B.

APPLICATIONS OF TOPONYMIC TERMS IN GEOGRAPHIC RESEARCH (ON THE EXAMPLE OF OIKONYMIC TERMS)

Baykabilov Kh.M., Erkinova R.Kh.

THE CONCEPTS OF EDUCATION AND INNOVATION AND THEIR IMPORTANCE

Bazarova N.S.

IMPORTANT ASPECTS OF DEVELOPING ENVIRONMENTAL COMPETENCE AND CULTURE IN STUDENTS

Begmatov B.Y.,Uskanov R.

ICHKI YONUV DVIGATELLARIDA ISHLATILGAN GAZLAR TARKIBINING TAHLILI YORDAMIDA DIAGNOSTIKALASH

Begmatov B.Y.,Uskanov R.

AVTOMOBIL DVIGATELLARINI DIAGNOSTIKALASHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI

Bobomurodova Sh.Sh ., Tursunov A.A., Tursunov R.I., Bozorov A.S., Tozaboyeva S.M.

QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARI VA EKINLARINI MONITORING QILISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH

Boboyorov A.E., Toʻxtayev H.N.

CONNECTING THE PUMPS TO THE PLC CONTROLLER AND DEVELOPING ITS SOFTWARE

Botirov Z.I., Yoʻldoshov D.B.

O’QUVCHILARGA WEB-DASTURLASHNI O’RGATUVCHI ELEKTRON MUHIT YARATISH VA UNDAN FOYDALANISHNI RIVOJLANTIRISH

Bozorova G.

THE IMPORTANCE OF IMPROVING THE PROFESSIONAL SKILLS OF EDUCATORS IN THE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES

Butaboyev А.A., Abduraimov D.E.

UNVEILING THE STAGES AND PERSPECTIVES OF INTEGRATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS INTO THE EDUCATIONAL PROCESS

Dadayev SH.

ALISHER NAVOIY LIRIKASIDA MUSTAZOD

Daminova B.E.,  Bozorova I.J., Jumayeva N.X.

CREATION OF ELECTRONIC LEARNING MATERIALS USING MICROSOFT WORD PROGRAM

 

Daminova B.E., Bozorova I.J., Jumayeva N.X.

FORMATION OF TEXT DATA PROCESSING SKILLS

 

Delkasheva Sh.D.

GENDER-RELATED FEATURES IN THE DEVELOPMENT OF ANEMIA IN PATIENTS WITH DIABETES

Dexqonova G.Y., Ubaydullayev K.T.

BUYRAK NEFRITI KASALLIGINI XALQ TABOBATIDA DAVOLASH USULLARI

Djalilov R.H.

SOLUTION OF PROBLEMATIC SITUATIONS IN ACCOUNTING FOR TAX BENEFITS

Djalilov R.Kh.

THE ISSUE OF ACCOUNTING FOR VALUE ADDED TAX IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

Egamanazarova S.X.

TA’LIMIY INFOGRAFIK XIZMATLAR HAQIDA

Egamkulov H.E.

MEDICAL GEOGRAPHIC FORECAST OF THE DEATH OF THE POPULATION OF SIRDARYA REGION

Farmonova S.Sh.

ORGANIZING NON-TRADITIONAL ACTIVITIES USING INTERACTIVE METHODS WITH PRESCHOOL CHILDREN IN THE "SCIENCE AND NATURE" CENTER

G’afforova F.F., Abdullaeva N.В.

TA’LIM TIZIMIGA YANGICHA YONDASHUV

Gafurova D.S.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARINING PEDAGOGIK JARAYONNI TASHKIL ETISHDA STEAM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHINING AFZALLIK JIHATLARI

Gafurova D.S.

MAKTABGACHA TA’LIMDA STEAM FAOLIYATIDA ROBOTOTEXNIKA ASOSLARI

G’aynazarov B.D.

TАLАBАLАRDА SОG‘LОM TURMUSH TАRZIGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVОJLАNTIRISHNING TАRIХIY-IJTIMОIY РЕDАGОGIK АSРЕKTLАRI

G’iyosova H.I.

SHAKAR O’RNINI BOSISHDA QO’LLANILADIGAN MODDALAR

Gulomova D.I.

THE IMPORTANCE OF FORMING A LABOR MARKET AND SOCIAL SUPPORT IN THE NEW UZBEKISTAN

Hakimov B.M.

ADOBE PHOTOSHOP CC 2018 DASTURIY TA’MINOTIDA “BRASH” QURILMALARINI QO‘LLASH TEHNOLOGIYALARI

Hakimova Yo.T.

METHODOLOGY OF TRAINING LESSONS USING THE MOUNTAIN METHOD OF MNEMONICS IN PEDAGOGICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Hamrayeva D.X.

TURIZMNI O‘RGANISHNING ILMIY VA NAZARIY JIHATLARI

Harun M., Ispandiyarova U.E., Isaev R.A.

USE OF ACHIEVEMENTS OF APPLIED PHYSICS IN CONSTRUCTION AND RELATED INDUSTRIES

Hasanov M., Narimanov B., Suyarov A.

LOAD OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR INTEGRATION OF DISTRIBUTED GENERATORS IN MAIN ELECTRICAL NETWORKS

Hasanov B.N.

AKSLANTIRISHLAR MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI

Husanov F.O.

GLOBAL TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY TENDENSIYALARI

Husanov F.O.

KUTISHLI XIZMAT KO’RSATISH TARMOG’INING BANDLIK DAVRLARI TAQSIMOTI

Ibotova Z.A.

ADJECTIVAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

 

Isamutdinova D.

LANGUAGE AS A CULTURAL HERITAGE

Ischanova D.K.

URBAN PROSE IN RUSSIAN LITERATURE"GENERAL CHARACTERISTICS OF Y. TRIFONOV

Ishankulova K., Shermuxammedova M., Nurmaxamadov A., Qurbonov I.

ZAMONAVIY JAMIYAT TARAQQIYOTIDA EKOLOGIK MADANIYAT TUSHUNChASI VA UNING TUTGAN O’RNI

Ishankulova G.R.

CHARACTERISTICS OF THE MEANING OF TITLES AND POSITION NAMES IN BABURNAMA

Islomova S.

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING MOHIYATI

Ismadiyorov A.U., Arislanov A.S., Urinboeva M.H.

ALUMINOSILIKATLARNI ADSORBENTLARGA QAYTA ISLASHNING FIZIK-KIMYOVIY ASOSLARI

Ismatov U.R.

HAYOT SUG’URTASIDA SUG‘URTA MUKOFOTLARI VA SUG‘URTA BADALLARI

Ismatov U.R.

TAYINLANGAN BADALLI JAMG‘ARMA SUG‘URTASI

Ismoilova U.V., Temirkhanova M. J.

THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN

Ismoilova U.V., Temirkhanova M. J.

THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF THE TOURISM SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY

Jabborov A., Dosaliyev K.S.

OʻZBEKISTONNING ISSIQ-QURUQ IQLIM SHAROITIDA AVTOMOBIL YOʻLLARI QURISHDA ASFALTOBETON TARKIBINI XISOBLASHNING OPTIMAL USULLARI

Jabborova D.I.

MODERN TECHNOLOGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Jollibekova M.R.

ADDRESSING LEARNING DISABILITIES IN EDUCATION: STRATEGIES FOR INCLUSIVE CLASSROOMS

Jo‘rayeva D.O.

EDUCATIONAL VIEWS OF PEDAGOGUES TOWARDS THE ENVIRONMENT

Jo’rayeva N.M.

MAKSVELL MAYATNIGI YORDAMIDA JISMLARNING INERTSIYA MOMENTINI ANIQLASH

Jumanov A.N.

WAYS TO SOLVE CURRENT ENERGY PROBLEMS

Jumanov H.T.

MAIN DIRECTIONS OF TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN

Jumanqo‘ziyev O.O.

TALABALARNING AXBOROT MADANIYATI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY METODIK ASOSLARI

Kadirov М., Usmonov А., Ulmasova Z., Narzullaeva N.

POPULATION DYNAMICS AND REGIONAL TYPES OF SETTLEMENT IN SAMARKAND REGION

Kalimbetov B.T., Muldanov F.R.

ROBOT KO’Z ANALIZATORI YORDAMIDA YUZ TASVIRNI TANIB OLISH VA IDENTIFIKASIYALASH USULLARINI TANLASH VA TAHLIL ETISH

Kamalova N.B., Urazbaeva S.M.

THE MAIN TYPES OF TREES AND SHRUBS AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE GREENING OF THE CITY OF NUKUS

Kamolov E.Sh.

NUROTA TIZMASINING TURISTIK IMKONIYATLARI VA HUDUDDA EKOTURISTIK MARSHRUTLARNI ISHLAB CHIQISH

Karimova N.O.

EVAKUASIYA QILISH TARTIBI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Kazakov AR.

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA VOLEYBOL SPORT TURINING AHAMIYATI

Khikmatov F., Xaydarova O.A.

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF WATER RESERVOIRS ON THE HYDROLOGICAL REGIME OF AMUDARYO

Khikmatullaev I.L., Yoldosheva M.M.

STUDY OF HEAVY METAL SALTS OF PHYSALIS ANGULATA BY ICP-MS METHOD

Khiloliddinova F.R.

THE PROBLEM OF THE VOICE AS GRAMMATICAL CATEGORY IN CONTEMPORARY ENGLISH

Khodjaeva М.Х.

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN INTERNET RESOURCES IN TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Khodjaeva М.Х.

INTERNET LEARNING SITES AS RECOURSES FOR LANGUAGE LEARNERS

Kholmamatov D.H., Jurakulov O.M.

CRITERIA FOR SELECTING SALES CHANNELS IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP

Kholmamatov D.H., Jurakulov OM.

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF FORMING SALES CHANNELS IN THE ACTIVITY OF SMALL BUSINESS SUBJECTS

Khudayorov D.

THE SUN OF VALUES - STRUGGLE

Kiyasova R.M., Rasulova Z.Kh., Raxmonova Yu.Kh., Khusanova I.A.

A HETEROGENEOUS LEGACY: EXAMINING HEMINGWAY'S STYLE IN HIS LATER YEARS

Komiljonov Ja.O., Tojimurodov D.D.

EXPLORING METHODS OF ADJUSTING THE SPEED OF AN ASYNCHRONOUS MOTOR

Kosimov A.S., Nazirov Jo.M., Amirqulov Ja.Sh.

SURXONDARYODA YETISHTIRILADGAN PAXTA TOLALARINING FIZIK XUSUSIYATLARI

Kuchkarov Н.

APPROACHES TO THE CONCEPT OF HUMAN CAPITAL

Kulanova D.A., Usmanova S.S.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURISTIK TALABNI TAHLIL QILISH VA PROGNOZ QILISH

Kulmatov P.M.

THE ROLE OF NATIONAL CUSTOMS, VALUES AND TRADITIONS IN OUR SOCIETY

Kurbanov А.Т.

QUDUQLARNI ANOMAL PAST BOSIMLI QATLAM SHAROITIDA BURG‘ILASH TEXNOLOGIYASINING TAHLILI

Kurbanova Z.

DEVELOPMENT OF FAMILY-NEIGHBORLY RELATIONS IN THE PROCESS OF EDUCATION

Kurbonova B.K., Agzamov Ja.B.

BO‘LAJAK MUHANDISLARDA MUHANDIS – KONSTRUKTORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA QO‘YILADIGAN MALAKA TALABLARI

Kurbonova B.K., Agzamov Ja.B.

KREATIVLIK MUHANDISLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA

Kushakova M.N., Sharipov O’.H. 

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA FAN VA ISHLAB CHIQARISH INTEGRATSIYASI KLASTERI

Kutlimuratov A.A.

XORAZM VILOYATI TOPONIMLARINING TURLARI VA ULARNI HOSIL QILGAN TABIIY GEOGRAFIK TERMINLAR

Kuvondikova F.Sh., Umrzokova Sh.Z., Mirzaliyev S.R. 

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PAYARIK DISTRICT

Kuziyeva G.R.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF CREATING A COMPREHENSIVE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN UZBEKISTAN

Latipov S.Sh.

PUBLIC CONTROL OF THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN NEW UZBEKISTAN

Makhmudova M.

PROFESSIONAL BURNOUT AS A FACTOR OF DEMOTIVATION SOCIAL WORKERS

 

Mamanazarov S.I.

MODERN OUTLOOK AND SCIENTIFIC THINKING IN FORMATION OF VALUES IMPORTANCE

Mamanazarova N.J., Amirov S.Q.

YANGI OʻZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBALARINING O‘RNI

Mamarakhimov B.E.

EXAMINING THE PATTERNS OF LABOR MIGRATION WITHIN UZBEKISTAN AND TO OTHER COUNTRIES

Mamarasulov D.A.

IMPROVING INVESTMENT PROPERTY ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: A FOCUS ON INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Mamatkarimova F.A., Tukhtasinov Ja.N., Xasanboev N.I.

STUDYING THE EFFICIENCY OF SOLAR ELEMENTS DEPENDING ON THE ANGLE OF LIGHT INCIDENCE

Mamatmurodova S.M.

INGLIZ TILIDAGI “YOSHLIK” KONSEPTIGA OID FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY VA SEMANTIK XUSUSIYATI

Masharipov V.A.

MAKTAB KIMYO FANIDA SUV MAVZUSINI BARQAROR TARAQQIYOT TUSHUNCHALARI BILAN UYG’UNLIKDA O’QITISH

Masharipova S.A.

PERSONAL LEASING AND FORMATION OF THE LEASING STATUS OF THE COMPANY, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Masodiqova D.R.

UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABLARINING 9-SINFIDA DARSLARNI KOMPYUTER ANIMATSIYALARINI YORDAMIDA INKLYUZIV TA’LIMGA QO’LLASH

Mavlonov A.M., Pulotov Ja.D.

O‘RTA-MAXSUS VA PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASALARIDA UMUMTA’LIM FANLARINI O’QITILISHINI TAKOMILLASHTIRISH GEOGRAFIYA FANI MISOLIDA

Meliboyeva G.S., Yoqubboyeva Sh.Н.

UMUMTA’LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY KIMYO DARSLARINI TASHKILLASH METODIKASI

Mirzayev M.Q.

KUCHNI RIVOJLANTIRISH MAXSUS MASHIQLAR BAJARISH

Mirzayeva M.G.

THE ROLE OF CAPITAL IN STRENGTHENING THE RESOURCE BASE OF PRIVATE BANKS AT THE REGIONAL SCALE

Mirzoyeva I.E., Yoqubova M.I.

TOPONYMS OF KASHKADARYA REGION AND THEIR GEOGRAPHICAL ANALYSIS

Mo’minova Sh.U.

SHOFIRKON TUMANINING TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH MASALALARI

Mukumova H.I., Rasulova L.Ya, Bozorova S.

GEOECOLOGICAL ASPECTS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF USING THE LANDSCAPE AUTHORITY OF KARSHI DESERT

Muqumova H.I., To`xtamishov A.

TA’LIMDA INNОVАTSIОN TЕХNОLОGIYALАRNING O`RNI

Muminova M.L.

ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNI HUQUQIY ASOSLARI

Murtazayev N.R.

TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLASHTIRILGAN MOLIYAVIY XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Murtazayev N.R.

O‘ZBEKISTONDA SUG‘URTA BOZORINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Musayeva Sh.A., Umrzakova I.

INVESTMENT SUPPORT IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mustafoyev A.A., Agafonov A.A.

Si NING ELEKTR VA OPTIK XUSUSIYATLARI

Mustofoqulov J., Muxamedjanov А.

ASINXRON DVIGATELLAR UCHUN MIKROKONTROLLERLI CHASTOTA O‘ZGARTGICH QURILMASINI LOYIHALASH

Musulmanov K.N., Аbdullaev S.E.

SUV BO’YLARIDA VELOSIPED YO’LAKLARINI TASHKIL ETISH BO‘YICHA XORIJ TAJRIBASI

Muxsinova U.B.

ILK YOSHDAGI BOLALAR BILAN ISHLASH

Muzaffarova K.Z., Kudratova Sh.M.

CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE KASHKADARYA REGION

Narimanov B.A., Suyarov A.O.

CHOICE OF PARAMETERS FOR COMBINED RENEWABLE ENERGY INSTALLATIONS

Narimanov B., Suyarov A.

OPTIMAL INTEGRATION OF DISTRIBUTION SYSTEM OF DG UNITS BASED ON WIND GENERATOR WITH CONSIDERATION OF UNCERTAINTIES

Narimanov B., Suyarov A.O.

GIBIRID TIZIMLARNI MODELLASHTIRISH

Narzullayev I.S.

QUROLLI KUCHLAR MODDIY TA’MINOTINI AMALGA OSHIRISHDA TASHQI RESURSLARGA BO‘LGAN EHTIYOJNI VA AUTSORSING TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI

Nasritdinova K.T.

PRACTICAL USAGE OF POLYSEMY IN TEACHING ENGLISH

Navruzova A.A., Otaqulova M.X.

ANALYSIS OF HYDROGEN PRODUCTION METHODS

 

Navruzova A.A.

VODOROD ISHLAB CHIQARISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH MASALASI

Nazarova N.A.

SHE’RIY ASARLARDA TAKROR VA UNING MAZMUNGA DAXLDORLIGI (MUHAMMAD YUSUF IJODI MISOLIDA)

Nematova Sh.N.

FORMS AND METHODS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Nomazov B.B.

ADVANTAGES OF MODERNIZATION OF THE TAX SYSTEM

Ochilova N.N.

LITERARY TEXTS FOR IMPROVING READING AND WRITING SKILLS

Okhunova O.U.

ADVANCING GENDER EQUALITY IN THE LABOR MARKET: A COMPREHENSIVE REVIEW AND ANALYSIS

O‘razaliyev Sh.B.

INTEGRAL BILAN XARAKTERLANUVCHI BA’ZI BIR FUNKSIYA SINFLARI HAQIDA

O‘razaliyev Sh.B., Rustamov S.J., Jozilova Z.O.

Ф[0.1] TO’PLAM VA UNING ASOSIY XOSSALARI

O’rinboyeva Yu.P., Baxtiyorov O.E.

AGRAR MUNOSABATLAR VA AGROBIZNES

Otanazarova Sh.

NAVOIYNING “SADDI ISKANDARIY” DOSTONIDA NOVELISTIK HIKOYATLAR HAQIDA

Otoxonov O.D., Matchanov M.J.

XORAZM VOHASIDA (O‘ZBEKISTON QISMI) O‘RMON YONG‘INLARI SODIR BO‘LISHIGA ANTROPOGEN XAVF TA’SIRINI GAT ASOSIDA KARTALASHTIRISH

Oxunjonova F.

NOFILOLOGIK TA’LIM TALABALARINING IMLOVIY SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHDA TARJIMA ASARLARNING LINGVISTIK VA ILMIY AHAMIYATI

Parpiyeva Sh.O., Olimova R.Sh.

BAHR AND WEIGHT TRAINING IN CLASSES

Pirmuhammedova O.N., Ubaydullayev K.T.

YURAK QON – TOMIR KASALLIGI MIOKARD INFARKTINI XALQ TABOBATIDA DAVOLASH USULLARI

Qarshiboyev X.Q., To’ychiboyev Jo.T., Ziyodova R.Ja.

METHOD OF CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS FOR FORECASTING BUSINESS DEVELOPMENT

Qayumova R., Xalilova Sh., Noibjonova X.M.

SALITSIL KISLOTASI VA UNING DORIVORLIK XUSUSIYATI

Qobilov M.E.

KASALLIK NOMLARIGA OID LEKSEMALARNING LINGVOMADANIY, LINGVOKOGNITIV TADQIQI

Qodirova G.T.

THE USE OF GENERIC TERMS IN THE ENGLISH LANGUAGE FOR DESCRIPTION SPECIFIC OBJECTS OR ACTIONS

Qosimbetova B.Ju.

AXBOROT-KUTUBXONA MUASSASALARIDA ZAMONAVIY INFORMATSION TEXNOLOGIYALARNING OʻRNI

Rahmonov N.E., Shodikulova M.U., Abduraximov B.Ja.

PROSPECTS FOR THE LOCALIZATION OF THE CONSTRUCTION OF ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS IN WORLD PRACTICE

Rahmonov N.E., Abduraximov B.Ja.

INCREASE LOCAL PROSPECTS OF INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS

Rajaboyev Sh.Sh., Bashirova S.Ja.

IQTISODIY AXBOROTLARNI JADVAL REDAKTORI VOSITALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA QAYTA ISHLASH DASTURLARI

Rajaboyev Sh.Sh., Jo‘rayev M.Sh.

BUXGALTERIYA HISOBIDA AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

Rajaboyev Sh.Sh., Umidov D.U.

AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING BUXGALTERIYA SOHASIDAGI O'RNI

Rajaboyev Sh.Sh., Raxmatov O.A.

IQTISODIY AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH BAZASINING TARKIBI VA UNI TASHKIL ETISH BOSQICHLARI

Rajaboyev Sh.Sh., Mamadaminov F.F.

OLIY TA’LIM MUASSASASI KADRLARINI BOSHQARISH TIZIMI

Rajaboyev Sh.Sh., Jumayev L.G‘.

TA'LIM SOHASIDA MA'LUMOTLAR BAZASINI QO'LLANISHI

Rajaboyev Sh.Sh., Ziyodullayev F.V.

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDAGI QARORLAR MOHIYATI

Rajapova N.

O’TKIR HOSHIMOV “DUNYONING ISHLARI” ASARIDA “ONA” OBRAZI TALQINI

Rajapova N.M.

TIL O’RGANISHNI SAMARALI BOSQICHGA OLIB CHIQISH

Rajapova N.M.

TIL O’RGANISHNI SAMARALI BOSQICHGA OLIB CHIQISH

Rakhimova Sh.P.

MULTICULTURAL ASPECTS OF IMPROVING STUDENTS' DISCOURSE COMPETENCE

Rakhimova Sh.P.

MULTICULTURAL ASPECTS OF IMPROVING STUDENTS' DISCOURSE COMPETENCE

Rasulova F.X.

TA’LIM JARAYONI UCHUN MOBIL ILOVALAR YARATISHDA FOYDALANILADIGAN MOBIL TA’IM TEXNOLOGIYALARI

Raufov Q.X.

ECONOMIC IMPORTANCE OF INSURANCE

Raximova U.Z., Bakhromov A.

THE ROLE OF MATHEMATICS IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY

Raximova U. Z.

THE ISSUE OF OPTIMAL USE OF ENTERPRISE TOOLS

Raximova U.Z., Abdug‘aniyev J.Z.

TARMOQLI REJALASHTIRISH VA BOSHQARISH USULLARINI IQTISODIYOTGA TADBIQI

Raxmonova B.S.

EFFECTIVENESS FACTORS OF INTENSIVE WALNUT CULTIVATION IN UZBEKISTAN

Razzokov K.K.

THE PRIORITY OF THE IDEA OF PERFECTION IN THE SOCIAL - PHILOSOPHICAL APPROACHES OF CHISHTIYA AND NAQSHBANDIYA - MUJADDIDIYA SECTORS

Rejapov A.A.

THEORETIC ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD APPLYING IT TO YOUNG LEARNERS

Reymov P.R., Khudaybergenov Ya.G., Kannazarov Z.U., Amandurdiyev D.Y.

USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES IN DETERMINING SOIL SALINITY

Reymov P.R., Khudaybergenov Ya.G., Eshimbetova M.O.

MAPPING THE CURRENT STATE OF THE LOWER AMUDARYA STATE BIOSPHERE RESERVE

Ruziev A.Ju.

THE ESSENCE OF INTELLECTUAL AUTHORITY

Ruziev А.

TOPOGRAPHICAL SURVEYING USING SATELLITE MEASUREMENTS AND ASSESSMENT OF PLAN ACCURACY

Sadikov N.I., Ashuraliyeva M.A.

THE IMPACT OF IL-10 GENE POLYMORPHISMS ON CLINICAL OUTCOMES IN CHILDREN WITH PNEUMONIA AND ATOPIC DERMATITIS

Safarov I.B., Poyanov J.P.

FORMS AND CONTENT OF TOURISM

Safarov I.B, Loqayeva Z.P.

UNIQUE FEATURES AND POTENTIAL OF PILGRIMAGE TOURISM

Saidivalieva B.S., Yuldasheva M.B., Rakhmonova Yu.Kh., Khalikova L.U.

HEMINGWAY'S ENDURING EMBRACE OF IMPRESSIONISM

Salimov E.X.

TA’LIMDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN AXBOROT TA’LIM MUHITINING IMKONIYATLARI

Samadova Sh.B.

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL EDUCATION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

Sheralieva Sh.I., Rakhmonova Yu.Kh., Кurbanova I.Sh., Shadieva Sh.S.

A PROCESS-ORIENTED APPROACH TO TRANSLATION TYPOLOGY

Sheraliyev S.K., Shukurullayeva M.K.

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' PROFESSIONAL QUALITIES IN DRAWING CLASSES

Sheraliyev S.K.

METHODOLOGY OF TEACHING THE SUBJECT OF DESIGN OF MODERN BUILDINGS IN ARCHITECTURAL DRAWING LESSONS

Sherin R.S., Alvina Jerthrude, Noibjonova Xurshida

STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF ALOE VERA

Shirinov U.A., Xojimurodov Sh., Umidov D.U.

BANK DAROMADLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Shodikulova M.U., Hamraqulova E.S.

AUTOMATING THE PROCESS OF USING ALTERNATIVE ENERGY IN "SMART HOUSES"

Shodiyev Sh., Hamroyevv G’., Ergashov Sh.

KANALLARINI BETONLASH VA TOZALASHDA BIR CHO’MICHLI EKSKAVATORLARNING AHAMIYATI

Shomurodov T.B.

EXPLORING IMPACTS OF GLOBAL VALUE CHAINS ON MIGRATION GEOGRAPHY

Sobirov Sh., Mirzoyev N., Makhsudov M.

ELEKTR ENERGIYA SIFAT KO‘RSATKIChLARINING MONITORINGI VA NAZORAT QILISh UChUN TOKLARINI IKKILAMChI KUChLANIShLARGA O‘ZGARTIRGIChINING TAVSIFLARI

Sorimsokov U.S.

SANOAT KORXONALARDA ELEKTR YUKLAMALARNI XARAKTERLOVCHI ASOSIY KOEFFITSIYENTLAR

Sorimsokov U.S.

THE COST OF A TRANSFORMER AND THE IMPORTANCE OF ITS HEATING

Sorimsokov U.S.

SANOAT KORXONALARINING ENERGETIK BALANSI

Sorimsokov U.S.

RELIABILITY OF ELECTROMAGNETIC CONVERTER

Sorimsokov U.S.

QISHLOQ XO’JALIGIDA QUYOSH MANBALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA JIZZAX VILOYATINING TOG‘LI HUDUDLARIDA FOYDALANISH

Sorimsokov U.S.

THE SCIENTIFIC BASIS OF ENERGY CONSERVATION USING THE CARNOT CYCLE

Sorimsokov U.S.

THE SCIENTIFIC BASIS OF SAVING ELECTRIC USING CARNOT CYCLE

Sorimsokov U.S.

QUYOSH ISSIQLIK ELEKTR TA’MINOTI TIZIMLARI

Sorimsokov U.S.

KUCH TRANSFORMATORDA BO’LADIGAN ISROFLAR VA UNING QIZISHI

Soyibjonova K.Ya., Noibjonova X.M.

KATTALARDA VA BOLALARDA ALLERGIYA HOLATLARI

Suyarov A.O., Narimanov B.A.

SOLAR IN AUTONOMOUS ELECTRICAL NETWORKS AND USE OF WIND ENERGY SOURCES

Suyarov A.O., Narimоnov B.

ELEKTR TA’MINOTINING QAYTA TIKLANUVCHAN ENERGIYA MANBALARIDAN TASHKIL TOPGAN MICROGRIDNING TEXNIK-IQTISODIY TAHLILI

Suyarova M.X., Igamkulov Z.A.

QATTIQ JISM SIRT XOSSALARINI O‘RGANISH VA UMUMIY TUZILISHLAR

Tajibaev M.A.

THE SIGNIFICANCE OF THE LAWS OF DIALECTIC IN SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Tangatov B.B.

DISCUSSION AS A METHOD OF FORMING COMMUNICATION SKILLS IN ENGLISH LESSONS IN HIGH SCHOOL

Tangatov B.B.

INCORPORATING PRONUNCIATION AND INTONATION PRACTICE IN SPEAKING TASKS

Temirkhanova M.J.

IMPROVING ACCOUNTING POLICIES AND TAX REPORTING

Temirkhanova M.J.

IMPROVING THE FINANCIAL REPORTING ACCORDING TO IFRS

Tog’ayeva G.Z.

GLOBAL IQLIM O’ZGARISHINING IQTISODIYOTGA TA’SIRI

Toshtemirova Z.M.

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT MECHANISMS OF MAHALLA INSTITUTIONS IN THE TRANSFORMATION PROCESS

Toyirova D.S.

BОSHLАNG‘ICH SINF О‘QUVCHILАRINING RАQАMLI SАVОDXОNLIK KО‘NIKMLАLАRINI SHАKLLАNTIRISH MAZMUNI

Tukhtaraliev T.N.

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT-THE FOUNDATION OF TOMORROW

Turaev Kh.Kh., Kulbasheva Kh.Kh., Alikulov R.V., Charieva G.D.

OBTAINING OF EPOXIDIZED SUNFLOWER OILS AND THEIR RESEARCH

Turgunov N.A., Berkinov E.X., Mamatazimov О.

p-Si NAMUNALARNING ELEKTROFIZIK XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISh

Tursunboyev Sh.Z.

O’ZBEKISTON RESPEBLIKASI HUDUDIDA ELEKTRON PULLARNING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TASHKIL ETISH

Tursunov A.A., Ataullayev J.R., Rajabov A.I.

GEODEZIK USULLARDA QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINING CHEGARALARINI ANIQLASH

Tuychieva F.G.

DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH COVID-19

Tuymayev S.

IMPROVING TAX AUDITS IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

Ubaidullaev A.S., Dosaliev K.S., Isokzhonov K.Sh.

STUDY OF THE FIRE RESISTANCE AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF WOODEN CONSTRUCTIONS

Umarova M.M.

STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE BASIL

Umirzakov O.

LEVEL OF STUDY OF THE LANDSCAPE AND ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE AREAS OF INFLUENCE OF RESERVOIRS

Urinboyeva Yu.P., Mamatkulov B.Sh.

NATURAL ISHLAB CHIQARISHDAN TOVAR ISHLAB CHIQARISHGA O‘TISH VA UNING RIVOJLANISHI

Urinboyeva Yu.P., Samedjonov N.A.

AGRAR MUNOSABATLAR VA AGROBIZNES TARIXI TUSHUNCHASI

Urinov Ja.Ch., Narmanov Z.Q., Ishmurodova S.Sh., Buriyev Xikmatulla R.

AGRICULTURAL DROUGHT MONITORING BASED ON LANDSAT 8 DERIVED VEGETATION HEALTH INDICES: CASE STUDY OF MEZŐHEGYES, SOUTHEASTERN HUNGARY

Urunova D.

IN SECONDARY SCHOOLS SEPARATELY TO CHILDREN IN NEED NATURAL THE SCIENCES PEDAGOGICAL OF TEACHING TERMS AND CONDITIONS

Usanov M.M., Salimov E.X.

ELEKTRON TA’LIM MUHITINI SHAKLLANTIRISHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Usmanova R., Raxmatullayev E.G`.

SOME GEOGRAPHICAL ASPECTS OF TOURISM FORMATION IN UZBEKISTAN

Usmonova Sh.R.

USING OF HUMOR IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE

Xadjayeva G.

EFFECTS OF IRRIGATION REGIMES ON HIGH AND QUALITY YIELD OF REPLANTED SOYBEAN CULTIVARS. (IN THE CONDITIONS OF MEADOW GRAY SOILS OF ANDIJAN REGION)

Хаmrakulov R., Jabborov A., Dosaliyev K.S.

BAZALT TOLASINING BETONNING MUSTAXKAMLIGIGA TA'SIRINI TADQIQOTLASH

Xanmuratova S.X.

“LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR

Xoliqov Z.B., Utaeva G.N.

THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY IN THE CULTIVATION OF CEREAL CROPS

Xoliqova S.A.

BOSHLANG’ICH VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI O’QITISHDA REALIYADAN FOYDALANISH VA UNING TA’LIMIY AHAMIYATI

Xudoyberdiyev Т., Sabapathy D.

SHAHAR KO‘CHALARIDA SODIR ETILGAN YO‘L-TRANSPORT HODISALARINING TAHLILI

Xurramov X.E.

IMPROVING THE STRUCTURAL CONDITION OF THE SOILS OF THE SOUTHERN REGIONS BY DIFFERENT METHODS

Yoʻldoshova M.O.

TRANSFORMATORILARNING SHIKASTLANISHI SABABLARINI TAHLIL QILISH

Yuldashev F.M.

QUYOSH PECHINING DIZAYNI OSONGINA IMPROVIZATSIYA MATERIALLARDAN TAYYORLASH

Yuldasheva G.I.

GEOGRAFIK KENGLIKLARNI O‘RGANISHDA KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Yuldasheva U.B.

ASPECTS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDIT INSPECTIONS IN JOINT STOCK COMPANIES

Yuldasheva U.B.

IMPROVING ANALYSIS OF FINANCIAL ASSETS AND RESERVES OF COMMERCIAL BANKS

Yuldoshova M., Tulakov Ja.

METHODS FOR CALCULATING ACTIVE POWER LOSSES IN A CABLE DISTRIBUTION NETWORK UP TO 1000 KV

Zaxidov B.

BRIDGING THE GAP: THE ROLE OF SOCIAL NETWORK SEGMENTATION IN TEAM MANAGEMENT

Ziyaviddinov D.O., Yunusboev B.A., Dossaliyev K.S., Jamolova M.Kh., Kulmirzayev Ja.I.

DESIGN OF A 4 FLOOR PUBLIC BUILDING MADE OF REINFORCED CONCRETE PANELS ON THE BASIS OF ENERGY EFFICIENCY REQUIREMENTS

Ziyaviddinov D.O., Yunusboev B.A., Dossaliyev K.S.

ENERGY EFFICIENCY SOLUTION FOR A 4-FLOOR PUBLIC BUILDING CONSTRUCTED FROM PRE-CAST REINFORCED CONCRETE PANELS

Абдримова Г.Э.

СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ПОГОЛОВЬЯ ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ

Абдуллаев А.Г., Абдуллаев А.Г.

ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КЛАСТЕРЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ МИНТАҚАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

 

Абдуллаева М.Э.

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

Абдуллаева Г.Д., Узаков Ф.Э.

СОЯНИНГ СЕРКОСПОРИОЗ КАСАЛЛИГИГА КАРШИ ФУНГИТСИДЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Абдуллаева М.Э.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ

Абдурахмонова Д.Р., Алижонова М.А.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ АНЕСТЕЗИИ ПРОПОФОЛОМ В СРАВНЕНИИ С АНЕСТЕЗИЕЙ СЕВОФЛУРАНОМ

Абдусаматов Н.И., Досалиев К.С., Юлдашева Ю.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

Аджиева А.Ю., Чекемес А.В.

ПРОТИВОРЕЧИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И МЕХАНИЗМ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ

Aзиев Я.Г., Aзиев Я.Г., Aзиев Я.Г.

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Aзиев Я.Г., Маммадова У.Д., Алиева Л.М.

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Акбарова М.Ф., Якубов Ж.Т.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: КАК РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ ВЛИЯЮТ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Алиев М.Р.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Алланов К.А., Чариев А.К.

НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ

Аллаяров А.Т., Ризаев Ж.А., Юсупов А.А., Яхшиноров И.Н.

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД

Аралов Х.М., Иссаков Ш.А., Мулдабекова Б.Д., Шингисов А.У.

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЛИВА, ТАКИХ КАК КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УРОЖАЯ

 

Аралов Х.М., Иссаков Ш.А., Мулдабекова Б.Д., Шингисов А.У.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТОВ, ТАКИХ КАК СОЗДАНИЕ ПРОДУКТОВ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛЛЕРГЕНОВ

Арисланов А.С., Шамшидинов И.Т., Исoмиддинoв O.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА ФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ФОСФАТОВ НА СЕРНУЮ КИСЛОТУ В ПРИСУТСТВИИ СУЛЬФАТА МАГНИЯ И НИТРАТА АММОНИЯ

Ахатов Д.Н.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

 

Ахмаджонова Ё.Т.

РАМСАР КОНВЕНЦИЯСИ: АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИ ЭКОЛОГИЯСИ

 

Ахмаджонова Ё.Т.

ОРОЛ ДЕНГИЗИНИГ ҚУРИГАН ТУБИДА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИНИ САҚЛАБ ҚОЛИШ МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

 

Ахматохунов Б.М.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Aхматохунова М.К.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА СОЛОДКИ ГОЛОЙ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Ахмедов А.Т.

МАККАЖЎХОРИНИ ЕТИШТИРИШ ВА ЙИҒИШТИРИШ ҲАМДА СЎТАЛАРНИ ЯНЧИБ, ДОНИНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ

Ахмедов А.Т., Багдасарова И.

МАККАЖЎХОРИНИНГ ТУТГАН УРНИ ВА АХАМИЯТИ

Ачилов Э.Т., Имонкулов З.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ МАША ПРИ ПОМОЩИ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Ачилов Э.Т., Имонкулов З.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ МАША

Бабаев З.

УЧЕТ И АНАЛИЗ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Бабаходжаев Г.Н.

ЛОГИСТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ

Батура А.Г.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Бахриддинов Н.С., Мамадалиев А.Т.

ПАЙВАНДЛАШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА ИШЛОВЧИЛАР МЕҲНАТИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

Бахриддинов Н. С., Мамадалиев А.Т

МЕХАНИКА ЦЕХЛАРИДА МЕҲНАТ МУҲОФАЗАСАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Бахтиёрова Д.

ЗНАЧЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Бегматова Н.Х.

МУЛЬТИМЕДИА-ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ЙЎНАЛИШИ

Бекмаммедова А., Акмаммедова О.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАГИ

Белалова Г.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Болиев А.М., Пармонов Ш.А.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭНЕРГОУСТАНОВОК ВИЭ

Большаник П.В., Холов Ё.Д.

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛЬЕФА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Бутунов Ш.Б.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Васильев О.В.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Газимагомедова М.М.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гозиева Ш.С.

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ГОРМОНАЛЬНОГО И ЛИПИДНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ФИБРОМИОМОЙ МАТКИ

Джанизоков У.А., Юлдашмурадова С.Д.

О ПРИЛОЖЕНИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ

Джалилов Д.А., Кадыров М.А.

ОСОБЕННОСТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Джалилов Д.А., Кадыров М.А.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ОРГАНАХ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Джумаева Х.Х.

ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Джуманов А.Н.

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ

Дрозденский С., Каршибоев Ш., Муртазин Э.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ: ПУТЬ К БЕСПРОВОДНОЙ ЭНЕРГИИ

Егорова А.С.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВВОЗИМЫХ ИНОМАРОК НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Ешчанова С.Ш., Рзаев Р.М.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНОЙ БИОТЫ ПРИАРАЛЬЯ

Ёрматова Д.Ё.

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР

Жумаев Ш.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИ ВА СОЛИҚ ТИЗИМИ СТРАТЕГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Жуманов А.Н.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ЧЕРЕЗ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ

Жуманов А.Н., Шодмонов Ж.Б.

ҚАРАМА-ҚАРШИ РОСТЛАШ КУЧЛАНИШНИ УРГАНИШ

Жуманов А.Н.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАБОТЕ

Жуманов А.Н.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ИСРОФИНИ КАМАЙТИРИШ

Жураева С.Т.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

Закирова С.М.

РОЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ КАК ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДОСУГА

Иминова Н.Б.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ ГИПЕРПЛАЗИЙ ЭНДОМЕТРИЯ

Интанкина Е.С.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Ирматов Ш.А., Шодиев Э.К., Муйдинов Ш.М.

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛИСТОВ

Исмадиёров А.У., Арисланов А.С., Уринбоева М.Х.

АЛЮМОСИЛИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Исмадиёров А.У., Арисланов А.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТОВ ИЗ АЛЮМОСИЛИКАТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Испандиярова У.Э., Досалиев К.С., Давронов Б.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

Исраилова Х.М.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ

Кадирова Н.А., Эргашев М.А.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ

Казакбаев А.М., Шамуратова Г.А.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР КАРАКАЛПАКОВ

Казаков О.С., Оқбоев М.

ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Камилджанова Г.И., Наджмитдинова Д.А.

МОНИТОРИНГОВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕНЩИН С ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Камолова Ф.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ РИСКАМИ

Каримов Т.Х.

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРАКТИКЕ

Каримова Ш.Б.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Каримова Ш.Б.

ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кирйигитов Б.А.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИКО- И МИКРО ГИДРОТУРБИН

Кобилов А.У.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Кoбилова Н.Х., Мухаммаддаминова Д.Б., Курбанов Ш.Ш.

РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУОБЕЗЖИРЕННОЙ ЛЬНЯНОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕПЁШЕК ШИРМАЙ – НОН

Кoбилова Н.Х.

РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА ШИПОВНИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕПЁШЕК ОБИ – НОН

Ковальчук В.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Кондин К.Н., Саганова Ю.А.

СТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА

Кочнева С.В.

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗИМЫХ И ВЫВОЗИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Кудренко Е.С., Кучеренко И.А.

СПЕЦИФИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Куйчиев О.Р.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Курбанбаев А.Д., Кощанов А.Е., Мамутов А.Б.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Курбанбаева А.Э., Кузиев Б.Н., Холмуминова Д.А.

ЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛАТОВ

Курбанбаев А.Д., Машарипов Р.Р.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Курбанов А.Б.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Мамадалиев Ш.М., Тургунов А.А.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Маннапова М.Г.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ ПОСТРОЕНИЯ «CLOUD» ДАТА-ЦЕНТРОВ

Манукян М.А., Паценко О.Н.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РАЗВИТЫХ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕЕ В РОССИИ

Мамажанова С.А. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РОДОВ У МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАХИТОМ

Матуразова Э.М., Машарипова С., Юлдашева Н.

ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Мирзаев Э.С.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИНГИБИРОВАННЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТВОЛA СКВАЖИНЫ

Мирзаев Э.С.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИНГИБИРОВАНИЮ СКВАЖИН В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Муртазаев Б.Ч., Халимова А.Ш.

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мустофоқулов Ж., Умаров Б., Мухамеджанов А.

“MOP” ТЕХНОЛОГИЯСИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН, МАНТИҚИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРДАН ТУЗИЛГАН СУММАТОРЛАРНИ “PROTEUS” ДАСТУРИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Мухтаров Ж., Эргашева Ф., Тохирова Х., Халматова С., Фархиддинова Х.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДГОТОВКИ ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА КАЧЕСТВО ПРЯЖИ

Навотова Д.И., Шерқулов Ш.И.

ЕР ФОНДИ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Назаров У.О.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Назаров У.О.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Нариманов Б., Суяров А.О.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАНОСОВ

Нариманов Б., Суяров А.О., Болиев А.М.

СОСТАВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ БОЗСУЙСКОЙ ГЭС-1

Нариманов Б., Суяров А.О., Болиев А.

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ НА КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

Нариманов Б., Суяров А.О., Болиев А.М.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ЭРОЗИЙ НА ИЗНОС РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТУРБИН

Нармаматов И.Б.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Насирова С.З.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ РАСТОРОПШИ, ЧИСТОТЕЛА И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ

Никулин Д.В.

СИСТЕМА СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Новрузова М.Х.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Номазов Б.Б.

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Норматова Н.А., Сергей С.Ю., Тухлиев М.

ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Норматова Н.А., Досалиев К.С., Тухлиев М.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗВЕДЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Овезова Д., Бердигылыджова А.

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТВОРЧЕСТВО ТУРКМЕНСКОГО ПОЭТА

Оқбоев М.

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Олимов О.Н.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Олимов О.Н.

МУҚОБИЛ ЭНЕРГЕТИКА ДАВР ТАЛАБИ

Олимов О.Н.

ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Очилова М.С., Мизалиев С.Р.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАТФОРМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Пак Д.А., Абдурахмонов А.М.

УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Раббимов Э.А.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ

Ражабоев Ш.Ш., Ҳайитмуродов Ш.О.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТИЗИМЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Ражабоев Ш.Ш., Амиртошев Д.Ш.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ВА БАНК ХИЗМАТЛАРИДА БЛОКЧАЙН ТЕХНОЛОГИЯСИНИ КЎЛЛАШ

Рамазонов Ш.У.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР И НАПРАВЛЕНИЙ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ В РЕГИОНАХ

Расулова М.Р., Кабилова М.А.

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРУ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ

Расулова М.Р., Парманов А.А.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ДАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЧЕНИ В СВЯЗИ С ТУПОЙ ТРАВМОЙ ЖИВОТА

Рахмонов М.Р.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Рашидова Д.Э.

МУЛЬТИМЕДИА ТИЗИМЛАРИ ОРҚАЛИ ВИЗУАЛЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Рашидова Д.Э.

КОМПЬЮТЕР ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАР АСОСИДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ЯРАТИШ

Рашидова Д.Э.

МУЛЬТИМЕДИА ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ СОХАЛАРДА КЎЛЛАШ

Рашидова Д.Е.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ВЕБ-ИЛОВАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ДАРС САМАРАДОРЛИГИГА ЭРИШИШ

Сагдиев М.М., Мукимов М.М., Мусаева М.М.

ЯНГИ ТУРДАГИ ПАЛЬТОБОП ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИ ТАДҚИҚИ

Саидова С.М.

РОЛЬ ДИКТАНТА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Салиева Ш.Б.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТИОЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Сабиржанов Р.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИНГВИСТОВ

Сатиб-Алдиев А.А.-Ш.

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ВОЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Саттикулова Г.А.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сафаров А.С., Айгунова Р.С.

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА И АНАЛИЗ ЕГО СОСТОЯНИЯ

Се Сяобо

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Се Сяобо

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ

Се Сяобо

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Се Сяобо

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ

Солиев М.Б., Рустамов У.М., Содикова Д.И.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ВАРИКОЦЕЛЕ У МУЖЧИН

Солиев М.Б., Рустамов У.М., Ҳамроев O.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ НА СЕКСУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У МУЖЧИН

Соримсоков У.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КАБЕЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Соримсоков У.С.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Соримсоков У.С.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКА В НАПРЯЖЕНИЕ С РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Султонов К.С., Эгамбердиев П.Э., Жўлбеков И.С.

УЗУМНИНГ КИШМИШБОП НАВЛАРИНИНГ ВЕГЕТАЦИЯ ФАЗАЛАРИНИНГ ЎТИШ МУДДАТЛАРИГА ЎСТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Суярова М.Х., Игамкулов З.А.

ДЕТЕКТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ СВЕТИМОСТИ НА NICA

Ташметова Ш.Х.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ПАРАДИГМ В ОБРАЗОВАНИИ

Тойирова Т.А., Мухтаров Ж., Тохирова Х.Н., Холназарова Ф.Т.

ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ НА ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВОЛОКНА В ПРОЦЕССЕ ПРЯДЕНИЯ ВОЛОКНА

Тошматова З.Ж.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖНЫХ СТРАН (НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ, КИТАЯ, ГЕРМАНИИ И США)

Тошматова З.Ж.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ

Тўхтақўзиев А., Росабоев А., Худайбердиев А.А.

УРУҒЛАРНИ ҚОБИҚЛАШ ЖАРАЁНИДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ САРФИНИ КАМАЙТИРИШ

Тўхтақўзиев А., Росабоев А., Худайбердиев А.А.

ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ ТАЖРИБА УСКУНАСИДА АМАЛГА ОШИРИШ

Убайдуллаев Л.Х., Умарова Н.Г.

ХОДИМЛАРНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Узакбаев А.О.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Умарова Н.Р.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ФИЛОЛОГОВ

Уразов К.Б., Хурозов А.М.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА САВДО ФАОЛИЯТИ СОЛИҚ АУДИТИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Уразымбетова Э.П.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ АТМОСФЕРЫ КАРАКАЛПАКСТАНА ПУСТЫНЕЙ КЫЗЫЛКУМ

Усманова Г.А.

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ДОБАВОК DHEA В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ АМГ

Усманова Д.Д., Латипова Н.К.

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОНИСАМИДА ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Файзиев Э.А., Каримбаев К.К.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИЖНЕЙ АМУДАРЬИ

Фарманов Ж.

ПОДДЕРЖКА ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОДЕЙСТВИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА

Фатуллаев Р.С., Джураев У.У.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Фозилов А.С.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД АХАНГАРАНСКОГО БАССЕЙНА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛМАЛЫКСКОГО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Хайитов Ю.К., Хурамова Н.Х., Джурахужаев Д.Д.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Халилов О.К.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ АХМАДА АЛЬ-ФАРГАНИ В ИЗУЧЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Хаметов З.М., Лукмонжанов А.Б.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СВЕТОФОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА
ПЕРЕХОДКАХ

Хамзаев Д.И.

СТРУКТУРА, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕМЕНТЫ АНТЕННЫ RFID МЕТКИ

Хамзаев Д.И.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАРКИРОВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В АО “FARG'ONAAZOT”

Хамзаева Д.С.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Хамидова К.У., Рахимов Б.И.

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хамракулов Р., Жабборов А., Досалиев К.С.

ИСЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БАЗАЛЬТОВЫХ ФИБРОБЕТОНОВ ДЛЯ ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Хасанов Ш.Х.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Ходжакулова Ш.А.

СЕМАНТИКО ФУНКЦИОНАЛЬНО МИКРОСИСТЕМЫ В ЗНАЧЕНИЕ «ОТЕЦ»

Холикова Д.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Холмаматов Д.Х.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МАРШРУТОВ ЭКОТУРИЗМА В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Худойбердиев А.У.

ОЦЕНКА СПРОСА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО ТЕНДЕНЦИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Хусанова Н.З.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ

Цзоу Шу

РОЛЬ TIKTOK В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Цзоу Шу

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И МЕР РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОТКИХ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ПЛАТФОРМЕ (НА ПРИМЕРЕ ТИКТОК)

Чараков Х.Р.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чориев Н.Н.

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ПОЛНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СЫРЬЯ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
УЗБЕКИСТАНА

Шакиров А.С.

ЭТАПЫ РИСОВАНИЯ В СОВОВКУПНОСТИ МУЗЫКИ И СЛОВА КАК СТУПЕНИ НРАВСТВЕННОГО РОСТА ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

Швырев С.С.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ШАХМАТИСТОВ

Шодикулова М.У., Рахмонов Н.Э., Хамракулова Э.С.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Шоюнусова Н.Ш., Хасанова Ш.А., Жуманова Л.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Эгамбердиева Ю.Х.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЧУЧУК СУВ ПОТЕНЦИАЛ РЕСУРСЛАРИНИНГ ГЕОГРАФИК ТАҚСИМОТИ

Эгамбердиева Ю.Х.

ЎЗБЕКИСТОН ИҚЛИМ ШАРОИТИДА АТМОСФЕРА ҲАВОСИДАН ЧУЧУК СУВ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Эргашев У.А.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ЭТИКИ АМИРА ТЕМУРА

Эргашев У.А.

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ МОЛОДЁЖИ

Эсенова М.Ч.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СЕТЕВЫХ ТРОЛЛЕЙ

Эшкуловa Д.A.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ УПРAВЛЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КAДРОВ

Юлдашев О.Р., Абдурахманова С.Р.

НАУЧНО ИНЖЕНЕРННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА И АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Юлдашова Н.З.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОУСЛУГ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юнусбоев Б.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ

Юнусов З.М.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Якименко И., Каршибоев Ш., Муртазин Э.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ИНВЕРТОРОВ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Яковлев Н.В.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА – ТЕХНОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Якубов Ў.Ш., Мустафоқулов Ш.З.

ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ ИЛМИЙ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Саидов А.Н.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Саидов А.Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ: НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Исмаилова Д.У.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПОПУЛИЗМА

Кочеткова Н.В.

СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ДОКАЗЫВАНИЯ

 

Новокшонова Л.А.

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

Azizov Q., Daminov М.

SHAXAR MARKAZLARIDAGI KO‘CHALARDA XUSUSIY AVTOMOBILLARNING HARAKATLANISH KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH

Mamatqulova M.Z.

ENHANCING MEDICAL EDUCATION: THE VITAL ROLE OF BIOPHYSICS

 

Mirislomov M.M.

INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GEOGRAPHY LEARNING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Tashpulatov O.A.

SOFTWARE TO CREATE MULTIMEDIA APPLICATIONS

Utanova Sh.A.

FRANSUZ TILI DARSINI MAZMUNLI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Искандарова К.А., Искандарова З.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Мурадов Ш.О., Тураев У.М.

ДЕКАРБОНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОД

Кучимов А.Х., Искандарова З.А., Искандарова С.А.

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Секлетова Н.Н., Тучкова А.С., Салихов Р.Р., Субханкулов А.М.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОООБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

 

 

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Mamataliyev A.R., Rakhmanov Sh.Sh., Zokhidova S.Kh.

THE LEVEL OF STUDY OF THE MORPHOLOGY OF THE LOWERPORTO-CAVAL VENOUS SYSTEM IN THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL LIVER CIRRHOSIS

 

Soyibjonova K.Ya., Alimova E.A.

BIOFIZIKA FANINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Азимов С.К.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Азимова Г.М.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Вахидова А.М., Болтаев К.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ВЫЯВЛЕНИИ И ТЕРАПИИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Джалолова Ф.М., Ибрагимова М.С.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В СКРИНИНГЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Одилова Г.М., Муратова З.Т.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ

Урманбаева Д.А., Якуббекова С.С.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Файзибоев П.Н.

ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В СРЕДНЕСУТОЧНЫХ РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ СЕЗОН

Хомидов И.И., Аскаров И.Р.

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА CICER ARIETINUM L.

Худоярова Г.Н., Бобокандова М.Ф.

АМБУЛАТОРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ

Якуббекова С.С., Урманбаева Д.А.

ГОРМОНОТЕРАПИЯ ВЫСОКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЭНДОМЕТРИЯ

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page